Glukose;Plv., KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis.

 

Kvantitetsnummer

10115

SP: NPU10115

 

Kortnavn

NPU10115 Plv(spec.)—Glucose; stofk. = ? mmol/L

 

Synonym

Pleuravæske glukose

 

Analyseforkortelse

Glu_Plv


IUPAC

NPU10115 Plv(spec.)—Glucose; stofk. = ? mmol/L

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Dagligt, 

Alle laboratorier under klinisk biokemi i Region Sjælland.

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst DOK 597944

 

Prøvemateriale

Pleuravæske.

Glastype: 

Nyk. F, Slagelse og Næstved: Lyserød 5 (FC Mix Tube)

Køge og Roskilde: BD Vacutainer, No Additive (Beige 5 ml)

Holbæk: Lithium-Heparing glas 

Mængde: 1 ml. pleuravæske 

 

Prøvebehandling

Centrifugeres og afpipetteres inden:

1 time

Opbevaring efter adskillelse:

1 time ved 20 °C, 1 time ved 4 °C

Forsendelse:

Kan ikke indsendes

Interferens:

Venepunktur skal foretages inden administration af sulfasalazin på grund af risikoen for fejlagtigt lave resultater.

Venepunktur skal foretages inden administration af sulfapyridin på grund af risikoen for fejlagtigt høje resultater.

 

Referenceinterval

> 3,4 mmol/L*

 

*Dansk Lungemedicinsk Selskab

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Terapeutisk pleuracentese: Udføres ved symptomgivende pleuraansamling, f.eks. dyspnø, smerter eller feber som ved stor pleuraeffusion, haemothorax og pleuraempyem.
Årsager til ekssudat: Infektion, pleurapneumoni med parapneumonisk ekssudat eller pleuraempyem, tuberkuløs pleurit, primær eller sekundær malign sygdom i lunger eller pleura, lungeinfarkt forårsaget af lungeemboli, immunbindevævssygdom og pancreatitis.
Årsager til transsudat: Hjerteinsufficiens, ofte venstresidig, levercirrhose med ascites og nyreinsufficiens.
Kontraindikation: Svær respirationsinsufficiens, hvor iatrogen pneumothorax vil være livstruende. 

 

 

Medicinsk baggrund

Koncentrationen af glukose i normal pleuravæske svarer til plasma koncentrationen.

 

Tolkning

Lave værdier ses ved tuberkulose, malign sygdom, rheumatoid pleurasygdom og parapneumonisk effusion. Hvis pleuravæsken er tyk og purulent er værdien ofte tæt på 0.


 

Molvægt

180,16

 

Variation på analyseresultater

 

Analyseusikkerhed

 

Niveau 3,5 mmol/l

Niveau 6,9 mmol/l

Niveau 19,9 mmol/l

Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

8,0 %

6,0 %

6,0 %


Betydende forskelle

 

Statistisk signifikant forskel*

Ukendt*

 

 

 

*Da oplysning om biologisk variation ikke er tilgængelig, kan det ikke angives hvornår to resultater er signifikant forskellige.

 

Dato

2021-04-13


 
13.04.2021