Prisoversigt Klinisk Immunologisk Afdeling, ØI

 
1) Analyser
2) Komponenter
 

 

 

Prisoversigter gældende fra d. 01.10.2016


 
1) Analyser

 

 Analysenavn  NPU kode  Pris (DKr)  Link til LMV
 HLA-B-gen (B27);DNA  NPU29745  310  http://d4.regsj.intern/Default.asp#DokID=427548
Mannosebindende lektin - genotype, KIA  NPU19131  1485  http://d4.regsj.intern/Default.asp#DokID=307522
 Mannosebindende lektin;P, KIA  NPU19843  465  http://d4.regsj.intern/Default.asp#DokID=307525
 RHD - Antenatal genotypning  NPU27386  360  http://d4.regsj.intern/Default.asp#DokID=265192
 T-Lymphocytter(helper);B

 NPU21822

 NPU21823

 NPU21828

 NPU21856

 Se liste NPU21780 (fraktion)

 976  http://d4.regsj.intern/Default.asp#DokID=313844
 Lymphocyttype gruppe;B  NPU21818  (liste) 

 NPU21819

 NPU21822 

 NPU21835 

 NPU21823

 NPU21828

 Se liste NPU21780 (fraktion)

 1195  http://d4.regsj.intern/Default.asp#DokID=314616
 CD34 prognose

 NPU17053 

 NPU26795

 Afhænger af om CD34 måling udføres  http://d4.regsj.intern/Default.asp#DokID=403618
 Hepatitis B virus c-antistof (IgM)  NPU12182  252  http://d4.regsj.intern/Default.asp#DokID=265767
 Hepatitis B virus c-antistof  NPU02346  252  http://d4.regsj.intern/Default.asp#DokID=265768
 Hepatitis B virus e-antigen  NPU02348  252  http://d4.regsj.intern/Default.asp#DokID=265772
 Hepatitis B virus e-antistof  NPU02347  252  http://d4.regsj.intern/Default.asp#DokID=265773
 Hepatitis B virus s-antigen  NPU02349  101  http://d4.regsj.intern/Default.asp#DokID=246538
 Hepatitis B virus s-antistof  NPU18324  252  http://d4.regsj.intern/Default.asp#DokID=246539
 Hepatitis B virus (DNA)  NPU12183  500  http://d4.regsj.intern/Default.asp#DokID=265774
 Hepatitis B Virus - Kontrol af kendt inficeret

 NPU02349

 NPU18324

 NPU02348

 NPU02347

 857  http://d4.regsj.intern/Default.asp#DokID=265784
 Hepatitis B Virus - Før vaccination

 NPU02349

 NPU18324

 NPU02346

 605  http://d4.regsj.intern/Default.asp#DokID=265781
 Hepatitis B Virus - Efter vaccination  NPU18324  252  http://d4.regsj.intern/Default.asp#DokID=265782
 Hepatitis B+C - Udredning  Afhænger af hvilke virusmarkører, der skal udføres.  Afhænger af hvilke virusmarkører, der skal udføres.  http://d4.regsj.intern/Default.asp#DokID=265779
 Hepatitis C virus-antistof  NPU12033  252  http://d4.regsj.intern/Default.asp#DokID=246540
 Hepatitis C virus(RNA)  NPU14475  500  http://d4.regsj.intern/Default.asp#DokID=265775
 Hepatitis C Virus - Kontrol af kendt hepatitis C  NPU14475  500  http://d4.regsj.intern/Default.asp#DokID=265785
 Human Immundefektvirus 1(RNA)  NPU26884  500  http://d4.regsj.intern/Default.asp#DokID=265776
 Human Immundefektvirus 1+2 (Antistof+Ag)  NPU19649  107  http://d4.regsj.intern/Default.asp#DokID=246547
 Treponema pallidum-antistof;P  NPU03609  107  http://d4.regsj.intern/Default.asp#DokID=265191
 Kønscelledonor ej partner

 NPU19649

 NPU12033

 NPU02349

 NPU02346

 NPU03611

 NPU26888

 1319  http://d4.regsj.intern/Default.asp#DokID=388899
 Kønscelledonor til partner

 NPU19649

 NPU12033

 NPU02349

 NPU02346

 712  http://d4.regsj.intern/Default.asp#DokID=272335
 Mobiliseringspakke

 NPU18324  

 NPU02346

 NPU02349

 NPU26888
 NPU12033

 NPU03609

 NPU19649 

 1571  http://d4.regsj.intern/Default.asp#DokID=396719
 Biologiske forprøver HBV, HCV,HIV

 NPU02349  

 NPU18324

 NPU02346

 NPU12033

 NPU19649

 Afhænger af, om der skal tillægges yderligere analyser før svar kan afgives.  http://d4.regsj.intern/Default.asp#DokID=396721
 Stikskade, 1. undersøgelse  NPU19649

 NPU12033

 NPU02349

 NPU02346

 NPU18324 

 Under udarbejdelse  http://d4.regsj.intern/Default.asp#DokID=388904
 Stikskade, 2. undersøgelse

 NPU19649

 NPU12033

 NPU02349

 NPU02346

 NPU18324 

 Under udarbejdelse  http://d4.regsj.intern/Default.asp#DokID=388905
 Stikskade, indekspatient  NPU19649

 NPU12033

 NPU02349

 NPU02346

 NPU18324 

 NPU26888

 1464  http://d4.regsj.intern/Default.asp#DokID=388901
 Vævsdonor - allogen  NPU19649 

 NPU12033   

 NPU02349 

 NPU02346 

 NPU03611 

 NPU26888 

 1319  http://d4.regsj.intern/Default.asp#DokID=272328

 Blodtypebestemmelse

 NPU26678  100  http://d4/#DokID=482039&sEdit=1
 BAC-test  NPU21406  186

 http://d4/#DokID=246513

 Antistofscreentest  NPU21747  64  Under udarbejdelse
 DAT-test  NPU20013  163

 http://d4/#DokID=246532

 Transfusionskomplikations-

 udredning

 NPU20024  1353  http://d4.regsj.intern/#DokID=510445&sEdit=1
 Fænotypebestemmelse  NPU20200  135  http://d4.regsj.intern/#DokID=446673&sEdit=1

 Erytrocytantistof-

 undersøgelse

 Ikke rekvirerbar  Afhænger af den udførte teknik  http://d4.regsj.intern/#DokID=411962&sEdit=1

 


 
2) Komponenter

 

 Komponentnavn  ISBT 128 kode  Pris  Link til LMV
 Caput Femoris, hel  T0001  Under udarbejdelse

 http://d4.regsj.intern/Default.asp#DokID=463425

 Knee Trimmings

 T0014

  Under udarbejdelse

 http://d4.regsj.intern/Default.asp#DokID=463438

Tendon Achilles Bone Block

 T0086   Under udarbejdelse  http://d4.regsj.intern/Default.asp#DokID=463441
 Ligamentum Patella Inferior  T0301   Under udarbejdelse  Under udarbejdelse
 Semitendinosus  T0303   Under udarbejdelse  Under udarbejdelse
 Gracilis sener  T0308   Under udarbejdelse  Under udarbejdelse


 
05.01.2017