Erytrocytkomponent , BK

 

 

Navn

Erytrocytter

 

Etikette-tekst

Tappenummer, produktkode, tappedato, uddateringsdato blodtype, fænotyper, vægt, lagertemperatur

Opløsning: SAGM (Natriumklorid, Adenin, Glucose, Manitol).
Leuk.:< 1log6

 

ISBT 128 kode

E3846000

 

Specifikation

Volumen: ca. 250 mL

EVF: 0,5 til 0,7

Hb: > 40 g/enhed

Leuk: < 1x106/L

 

Fremstillet ved fraktionering af fuldblod

Indeholder rest af plasma

 

Vejledende indikationer

Alle former for anæmi ink. blødningsanæmi.

Anvendes ud fra Sundhedsstyrelsens behandlingsstrategi.

Ved massive transfusionsbehandling i kombination med frisk frosset plasma og trombocytpools i forholdet 4+4+1.

Transfusionstrigger:

For kredsløbsstabile patienter uden hjertesygdom < 4,3 mmol/L

For kredsløbsstabile patienter MED hjertesygdom < 4,7 mmol/L

For patienter med akut koronar syndrom i iskæmifase < 5,6 mmol/L

 

Efter transfusion af en erytrocytkomponent er forventet stigning i hæmoglobinkoncentration på 0,5 mmol/L (70 kg).

 

For yderligere oplysning om behandlingsstrategi for ikke blødende patienter se Transfusionsinstruksen Dok ID 549591

For oplysning om livstruende blødning se Transfusionsinstruktionen Dok ID 273404

 

Særlige bemærkninger

0 RhD neg blod kan anvendes som universelt blod. En begrænset mængde opbevares til akutudlevering og findes i alle regionens blodbanker eller udleveringskøleskabe.

Kan rekvireres som børneportion på ca. 50 mL.

(En hel erytrocytkomponent deles til 4 små som reserveres og opbevares i blodbanken)

 

Lagerføres

Ja

Bestilling via SP - Parakliniske systemer - Interinfo bestilling, mellem kl. 08.00 og 22.00 i hverdage og 08.00-14.00 i weekenden

I vagtperioden og for akutbestilling og nødprocedure, ved telefonisk henvendelse til Blodbanken.

 

Leveringstid

Kan udleveres fra blodbanken straks efter godkendt BAC eller BF test.

Kan afhentes i udleveringskøleskab 30 minutter efter rekvirering, mellem kl. 08.00 og 15.30. Uden for tidsperioden efter efter aftale med blodbanken.

 

Lagertemperatur

2-6° C

 

Holdbarhed ved lagertemperatur

35 dage

 

Pris

Se venligst prisoversigt Dok 456619

 

Telefonnummer

Kan hentes i Transfusionsinstruktion, Regional. Telefonnummer til Klinisk Immunologisk afdeling / Blodbanken / Dok ID 273422.

Vagthavende læge i KIA / blødningsvagt: 5171 4066

 

Ændringslog

3. udgivelse


 
24.11.2021