Erytrocytkomponent, vasket , BK

 

 

Navn

Erytrocytter

 

Etikette-tekst

Tappenummer, produktkode, tappedato, uddateringsdato blodtype, fænotyper, vægt, lagertemperatur

Opløsning: Fysiologisk saltvand

ISBT 128 kode

E3851000

 

Specifikation

Volumen: 300 mL

EVF: 0,4 til 0,6

Hb: > 40 g/enhed

IgA < 90 µg

 

Sekundær proces fremstillet fra erytrocytkomponent, hvor erytrocytterne vaskes med 2 liter fysologisk saltvand i en vaskecentrifuge. Stort set alt plasma og alle leukocytter samt trombocytter er fjernet.

 

Vejledende indikationer

  • Patienter med kendt IgA mangel.
  • Patineter med alvorlige anafylaktiske reaktioner (anti-IgA), tidligere posttransfusionspurpura eller T-omdannede erytrocytter.

 

Særlige bemærkninger

IgA negativ erytrocytkomponent kan anvendes i stedet for vaskede erytrocytter (henvendelse til vakthavende læge i KIA)

Lagerføres

Lagerføres ikke - men kan bestilles ved henvendelse til blodbanken og efter samråd med vagthavende læge i KIA.

 

Leveringstid

1-2 døgn.

 

Lagertemperatur

2-6° C

 

Holdbarhed ved lagertemperatur

Holdbarhed: 14 dage (anvendt posekit med bakteriefilter)

Holdbarhed: 24 timer (vasket uden bakteriefilter)

 

Pris

Se venligst prisoversigt Dok ID456619

 

Telefonnummer

Kan hentes i Transfusionsinstruktion, Regional. Laboratorier i Region Sjælland - Svartider - Informationsfolder Dok ID 273422

Vagthavende læge i KIA / blødningsvagt: 5171 4066

 

Ændringslog

2. udgivelse


 
06.02.2019