Trombocytpool , BK

 

 

Navn

Pool af trombocytter

 

Etikette-tekst

Tappenummer, produktkode, tappedato, uddateringsdato blodtype, vægt, lagertemperatur

Opløsning: Trombocytopbevaringsvæske PASIII

ISBT 128 kode

E3898000

 

Specifikation 

Volumen: ca. 350 mL

Tromb: > 200 x 109/L

Leuk: < 1,0 x 106/L

 

Pool af buffycoat fra 4 donorer resuspenderet i trombocytopbevaringsvæske

Indholder rest af plasma.

 

Vejledende indikationer

  • Ved svær trombocytopeni og trombocyttal under < 10 x 109/L.
  • Indikation baseres ud fra klinisk vurdering ved tegn på alvorlig blødningstendens (evt. vejledt af fuldblodskoagulationsanalyse (ROTEM)).
  • Anvendes profylaktisk ved elektive indgreb eller manifest blødning. Trombocyttal søges hævet til 40 x 109/L
  • Ved trombocytopati frarådes  trombocyttransfusion generelt.
  • Anvendes ved massive og kritiske blødninger i balanceret blødningsstrategi med plasma og erytrocytkomponenter i forholdet 3+3+1.

 

Særlige bemærkninger

Trombocytpool er produceret ud fra 4 donorer i modsætning til Aferese trombocytter som er et produkt udvundet fra en donor. I nogle tilfælde vil blodbanken udlevere Aferese Trombocytter i stedet for Pool af trombocytter. Dette vil bero på lagerstatus.

 

Trombocytter opbevares i bevægelse for at undgå sammenklumpning.

 

Lagerføres

Ja

Bestilling via SP og Interinfo mellem kl. 08.00 og 22.00 i hverdage og 08.00-14.00 i weekenden

I vagtperioden og for akutbestilling ved telefonisk henvendelse til Blodbanken.

 

Leveringstid

Kan udleveres fra blodbanken 15 minutter efter godkendt AB0-typebestemmelse og rekvirereing.

Kan afhentes i udleverings-trombocytopbevaringsskab 45 minutter efter rekvirering mellem kl. 08.00 og 15.30. Uden for tidsperioden efter efter aftale med blodbanken.

Lagertemperatur

20° - 24° C

 

Holdbarhed ved lagertemperatur

7 dage

 

Pris

Se venligst prisoversigt Dok ID 456619

 

Telefonnummer

Kan hentes i Transfusionsinstruktion, Regional. Laboratorier i Region Sjælland - Svartider - Informationsfolder Dok ID 273442

Vagthavende læge i KIA / blødningsvagt: 5171 4066.

 

Ændringslog
2. udgivelse 
06.02.2019