Trombocytpool, bestrålet , BK

 

 

Navn

Pool af trombocytter

 

Etikette-tekst

Tappenummer, produktkode, tappedato, uddateringsdato blodtype, vægt, lagertemperatur

Opløsning: Trombocytopbevaringsvæske PASIII

Bestrålingsetiket mærket: IRRADIATED

ISBT 128 kode

E3899000

 

Specifikation 

Volumen: ca. 350 mL

Tromb: > 200 x 109/L

Leuk: < 1,0 x 106/L

 

Fremstillet af buffycoat fra 4 donorer resuspenderet i trombocytopbevaringsvæske men indholder rest af plasma.

Bestråling ved 25-50 Gray

Formål med bestråling er, at inaktivere leukocytterne ved at ødelægge DNA og dermed leukocytternes evne til deling.


Vejledende indikationer

  • Der anvendes bestrålede trombocytpools, hvor der kan være risiko for at donors leukocytter kan forårsage GvHD hos immunsupprimerede patienter.

 

Særlige bemærkninger

Trombocytpool er produceret ud fra 4 donorer i modsætning til Aferese trombocytter som er et produkt udvundet fra en donor. I nogle tilfælde vil blodbanken udlevere Aferese trombocytter i stedet for Pool af trombocytter. Dette vil bero på lagerstatus.

 

Trombocytter opbevares i bevægelse for at undgå sammenklumpning.

 

Lagerføres

Ja

Elektronisk bestilling via SP, Interinfo mellem kl. 08.00 og 22.00 i hverdage og 08.00-14.00 i weekenden

Uden for ovenstående periode og for akutbestilling ved telefonisk henvendelse til Blodbanken.

 

Leveringstid
Kan udleveres fra blodbanken 15 minutter efter godkendt AB0-typebestemmelse og rekvirereing.

Kan afhentes i udleverings-trombocytopbevaringsskab 45 minutter efter rekvirering mellem kl. 08.00 og 15.30. Uden for tidsperioden efter efter aftale med blodbanken.

 

Lagertemperatur

20° - 24° C

 

Holdbarhed ved lagertemperatur

7 dage

 

Pris

Se venligst prisoversigt Dok ID 456619

 

Telefonnummer

Kan hentes i Transfusionsinstruktion, Regional. Laboratorier i Region Sjælland - Svartider - Informationsfolder Dok ID 273442

Vagthavendelæge i KIA / blødningsvagt: 5171 4006

 

Ændringslog
2. udgivelse


 
01.02.2019