Trombocytkomponent fra aferese, bestrålet , BK

 

 

Navn

Aferese Trombocytter

Etikette-tekst

Tappenummer, produktkode, tappedato, uddateringsdato blodtype, vægt, lagertemperatur

Opløsning: Trombocytopbevaringsvæske PASIII

Bestrålingsetiket mærket: IRRADIATED
 

ISBT 128 kode

E3929000

 

Specifikation

Volumen: ca. 300 mL
Tromb: > 200 x 109/L

Leuk: < 1,0 x 106/L

Fremstillet ved aferese af en donor med højt trombocyttal, resuspenderet i trombocytopbevaringsvæske men indeholder rest af plama.

Bestråling ved 25-50 Gray

Formål med bestråling er, at inaktivere leukocytterne ved at ødelægge DNA og dermed leukocytternes evne til deling

 

Vejledende indikationer

Der anvendes bestrålede trombocytpools, hvor der kan være risiko for at donors leukocytter kan forårsage GvHD hos immunsupprimerede patienter. Indikation for bestrålede trombocyttransfusioner følger grænserne for transfusion af almindelige trombocytpools (se LMV for ikke bestrålede aferese trombocytter)

 

NB! I Region Sjælland har man valgt, at alle trobocytsuspensioner til alle patienter, er bestrålet.

 

Særlige bemærkninger

Aferese trombocytter er et produkt udvundet fra en donor i modsætning til trombocytpool som er produceret ud fra 4 donorer.
Aferese trombocytter findes i færre antal på lager end trombocytpools, og der vil derfor ofte udleveres en trombocytpool ved bestilling af trombocytkomponent. Ved særligt ønske om rekvirering af Trombaferese komponent, skal dette bestilles telefonisk i blodbanken.

HLA specifikke trombafereser kan rekvirereres via KIA vagtlæge.

 

Trombocytter opbevares i bevægelse for at undgå sammenklumpning.

 

Lagerføres

Ja

Bestilling via SP, Interinfo mellem kl. 08.00 og 22.00 i hverdage og 08.00-14.00 i weekenden

Uden for ovennævnte tid og for akutbestilling ved telefonisk henvendelse til Blodbanken.

 

Leveringstid

Kan udleveres fra blodbanken 15 minutter efter godkendt AB0 bestemmelse og rekvirereing.

Kan afhentes i udleverings-trombocytopbevaringsskab 45 minutter efter rekvirering mellem kl. 08.00 og 15.30. Uden for tidsperioden efter efter aftale med blodbanken.

 

Lagertemperatur

20° - 24° C

 

Holdbarhed ved lagertemperatur

7 dage

 

Pris

Se venligst prisoversigt Dok ID 456619

 

Telefonnummer

Kan hentes i Transfusionsinstruktion, Regional. Laboratorier i Region Sjælland - informationsfolder - Svartider Dok ID 273422

Vagthavende læge i KIA / blødningsvagt: 5171 4066

 

Ændringslog

2. udgivelse

 


 
06.02.2019