Autolog hæmatopoietisk stamcelleprodukt, CV

 

Navn

Perifere stamceller

 

Etikette-tekst

Tappenummer, produktkode, høstdato, blodtype.


ISBT 128 kode

A0101100 (Korrekte ISBT-koder implementeres snarest)

 

Specifikation

Ved høst: tilsat ACD (Antikoagulant-Citrat Dextrose).

Ved nedfrysning: tilsat frysemedie med 10% DMSO.

 

Vejledende indikationer

Patienter med diagnoserne Myelomatose (MM) og Lymfom kan behandles med høj-doses kemoterapi (HDT) med stamcellestøtte, dvs. med autolog hæmatopoietisk stamcelle-transplantation (HSCT).

Hæmatopoietiske stamceller er det nødvendige grundlag for at et individ kan opretholde sin produktion af erytrocytter, leukocytter og trombocytter.

 

Særlige bemærkninger

Stamcelleprodukterne anvendes kun til patienter i autologe stamcelleforløb ved Hæmatologisk Afdeling, Roskilde Sygehus.

 

Lagerføres

Ja

 

Leveringstid

Se HSCT procedureoversigt, Dok ID 367825. 

 

Lagertemperatur

< -150ºC

 

Holdbarhed ved lagertemperatur

Ikke specificeret.

 

Pris

Ikke specificeret.

 

Telefonnummer
Se HSCT procedureoversigt, Dok ID 367825. 

 

Ændringslog

Nyt dokument

 


 
02.03.2018