Erytrocytkomponent, bestrålet , BK

 

 

Navn

Erytrocytter

 

Etikette-tekst

Tappenummer, produktkode, tappedato, uddateringsdato blodtype, fænotyper, vægt, lagertemperatur

Opløsning: SAGM (Natriumklorid, Adenin, Glucose, Manitol).

Bestrålet: Leuk.:< 1log6

 

Bestrålingsetiket mærket: IRRADIATED

ISBT 128 kode

E3847000

 

Specifikation

Volumen: ca. 250 mL

EVF: 0,5 til 0,7

Hb: > 40 g/enhed

Leuk: < 1x106

 

Erytrocytterne er γ-bestrålet til forebyggelse af TA-GvHD. Ved γ-bestråling af blodkomponenter med en dosis på min. 25 til 50 Grey sker en beskadigelse af cellernes DNA, hvorved lymfocytterne i blodkomponenten mister evnen til deling.

 

Vejledende indikationer

  • Anvendes til anæmiske patienter med medfødt eller erhvervet immundefekt (dog ikke AIDS) for at undgå GvH-reaktion forårsaget af immunkompetente celler i blodkomponenten fra donor.
  • Anvendes før og efter autolog eller allogen stamcelletransplantation, og til patienter i massiv immunsuppressiv behandling.


Særlige bemærkninger

Kan rekvireres som børneportion på ca. 50 mL. En hel erytrocytkomponent deles til 4 små som reserveres til patienten og opbevares i blodbanken.

 

Lagerføres

Ja

Elektronisk bestilling via SP, Interinfo mellem kl. 08.00 og 22.00 i hverdage og 08.00-14.00 i weekenden

Uden for ovenstående periode og for akutbestilling ved telefonisk henvendelse til Blodbanken.

 

Leveringstid

Kan udleveres fra blodbanken 1 time efter godkendt BAC eller BF test.

Kan afhentes i udleveringskøleskab efter aftale med blodbanken.

 

Lagertemperatur

2-6° C

 

Holdbarhed ved lagertemperatur

28 dage

 

Pris

Se venligst prisoversigt Dok ID 456619

 

Telefonnummer

Kan hentes i Transfusionsinstruktion, Regional. Laboratorier i Region Sjælland - Svartider - Informationsfolder Dok ID 273422

Vagthavende læge i KIA / blødningsvagt: 5171 4066

 

Ændringslog

3. udgivelse


 
06.02.2019