Tromboelastometri (ROTEM), KIA

 

 

Kvantitetsnummer

KIA00412

B20

 

Kortnavn

Følgende kortnavne indgår i analysen:

Koag. TF-induceret tid;B (Aut.: DSKB)

Koageldannelse, TF-induc.;B (Aut.: DSKB)
Koagelstyrke, TF-induc.;B (Aut.: DSKB)
Koag. overflade-induceret tid;B (Aut.: DSKB)
Koag. heparin-uafh tid;B (Aut.: DSKB)
Koagelstyrke, trombocyt-uafh;B (Aut.: DSKB)

 

Synonym

Følgende svar indgår i analysen:

CT EXTEM: Clotting Time (EXTEM)

CFT EXTEM: Clot Formation Time (EXTEM)
A10 EXTEM: Amplitude 10 min efter CT (EXTEM)
MCF EXTEM: Maximum Clot Firmness (EXTEM)
CT INTEM: Clotting Time (INTEM)

CT HEPTEM: Clotting Time (HEPTEM)
LI 30 EXTEM: Lysis Index 30 min efter CT (EXTEM)

MCF FIBTEM: Maximum Clot Firmness (FIBTEM)


Analyseforkortelse

ROTEM

 

IUPAC

NPU28428 B—Koagulation, vævsfaktor-induceret; tid(proc.) = ? s

NPU28429 B—Koageldannelse, vævsfaktor-induceret; tid(proc.) = ? s
NPU29146 B—Koagel-forskydningsstyrke; arb.forsk.spænding (vævsf.induc.koag.; proc.; 10 min efter CT) = ? (p.d.e.)

NPU28430 B—Koagel-forskydningsstyrke; arb.forsk.spænding(vævsf.induc.koag.; proc.) = ? (p.d.e.)
NPU28434 B—Koagulation, overflade-induceret; tid(proc.) = ? s

NPU28449 B—Koagulation, overflade-induceret(heparin-uafh.); tid(proc.) = ? s
NPU28440 B—Koagel-forskydningsstyrke(thrombocyt-uafh.); arb.forsk.spænding(vævsf.induc.koag.; proc.) = ? (p.d.e.)

NPU28432 B—Koagellyse; arb.kat.k.(vævsf.induc.koag.; proc.) = ? (p.d.e.)

 

Pris

Se venligst Prisoversigt Klinisk Immunologisk afdeling Dok ID 456619.

 

Indikation

Fuldblodskoagulationsanalyse til monitorering af hæmostasen hos blødende patienter med henblik på identifikation og behandling af koagulopatier i såvel den trombocytafhængige som trombocytuafhængige fase af koagulationsprocessen. Analysen kan derudover anvendes som led i en præ-operative vurdering af blødningsrisikoen.

 

Analysen kan ikke anvendes til en samlet vurdering af hæmostasen hos patienter som har mangel på von Willebrand faktor eller er i behandling med trombocythæmmende lægemidler.

 

Udføres

Vagtanalyse som udføres hele døgnet på de Klinisk Immunologiske afdelinger på følgende sygehuse: Slagelse, Holbæk, Roskilde, Køge og Nykøbing Falster. Prøver som tages i Næstved vil blive analyseret på Slagelse Sygehus.

 

Svartid

Analysen svares telefonisk inden for 30 minutter efter at prøven er modtaget i blodbanken.

 

Svar afgives desuden i Interinfo som dokumentation. Svar vil være tilgængeligt i Interinfo indenfor 24 timer efter, at analysen er foretaget.

 

Rekvirering

Analysen udføres kun på indlagte patienter og efter telefonisk aftale mellem rekvirerende afdeling og den lokale blodbank.

 

Analysen kan rekvireres i SP. Ved rekvirering skal telefonnummer på rekvirerende læge oplyses. Desuden skal det oplyses om patienten er i heparin-behandling.

 

Kontaktoplysninger for de enkelte blodbanker er følgende:

 

Køge Sygehus:

Prøven udføres efter telefonisk aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling.

 

Roskilde Sygehus:

I tidsrummet 07:30 til 22:30 på hverdage, samt lør-, søn- og helligdage 08:00-15:00: Kontakt blodbanken på telefon 473 25650.

I tidsrummet 22:30 til 07:30 på hverdage, samt lør-søn- og helligdage 15:00-08:00: Kontakt informationen på Roskilde Sygehus. Informationen indkalder personale til blodbanken. Personalet har rådighedsvagt med en responstid på 30 minutter. 
 

Næstved Sygehus:

I tidsrummet 08:00 til 22:30 på hverdage, samt lør-, søn- og helligdage 08:00-15.00: Kontakt Transfusionscentret på telefon 565 14057.

I tidsrummet 22:30 til 08:00 på hverdage, samt lør-søn- og helligdage 15:00-08:00: Kontakt Transfusionscentret via omstillingen (tlf.9).

 

Slagelse Sygehus:

I tidsrummet 07:30 til 22:30 på hverdage, samt lør-, søn- og helligdage 08:00-15:00: Kontakt blodbanken på telefon 585 59480.

I tidsrummet 22:30 til 07:30 på hverdage, samt lør-søn- og helligdage 15:00-08:00: Kontakt blodbanken via omstillingen på Slagelse Sygehus. Informationen indkalder personale til blodbanken. Personalet har rådighedsvagt med en responstid på 30 minutter. 
 

Holbæk Sygehus:

Blodbanken kan kontaktes hele døgnet på telefon: 594 84398. Efter kl 22:30 på hverdage og kl 15:00 på lør-, søn- og helligdage har personalet rådighedsvagt med en responstid på 30 minutter. 

 

Nykøbing Sygehus:

I tidsrummet 07:30 til 22:30 på hverdage, samt lør-, søn- og helligdage 07:30-15:00: Kontakt Blodbanken på telefon 565 15724.

I tidsrummet 22:30 til 07:30 på hverdage, samt lør-søn- og helligdage 15:00-07:30: Kontakt Blodbanken via omstillingen (tlf.16000). Personalet har rådighedsvagt med en responstid på 30 minutter. 

 

Prøvemateriale

1 x 4,5 ml Natrium-Citrat fuldblod. 


Prøvebehandling

Prøveglas mærkes med patientens navn, cpr-nummer og glasnummer.

 

Vigtigt: Telefonnummer til behandlingsansvarlig læge skal anføres ved rekvirering i SP.

 

Prøveglas skal være fyldt. 

Prøverne skal efter udtagning vendes forsigtigt. De skal opbevares ved stuetemperatur og må IKKE rystes.

 

Den rekvirerende afdeling har ansvaret for at prøven bliver transporteret til Klinisk Immunologisk Afdeling, på samme måde som prøver til akut blodtypebestemmelse og akut BAC-test.

 

Analysen udføres umidddelbart efter modtagelse på Klinisk Immunologisk Afdeling, dog senest 2 timer efter prøvetagning.

 

Prøver som afviger i forhold til ovenstående kriterier vil ikke blive analyseret, men svaret i Interinfo som: Ikke udført. Hvis analysen ikke kan udføres f.eks. pga. fejl i prøvehåndtering kontaktes behandlingsansvarlige læge.

 

Interferens

Prøve accepteres uanset hæmolyse, lipæmi eller icterus.

 

Målemetode

Tromboelastometri.

 

Tolkning

Vagthavende læge Klinisk Immunologisk Afdeling tolker analysen og rådgiver i transfusionsterapi.


Der afgives telefonisk svar til den patientansvarlige læge.

 

For transfusionsstrategi ved blødende patienter se: Transfusionsinstruktion for Region Sjælland.

 

ROTEM viser fuldblodskoagulationen for både den interne (INTEM) og eksterne (EXTEM) koagulationsaktivering. Ved INTEM aktiveres koagulationen vha. ellaginsyre og fosfolipid. Ved EXTEM aktiveres koagulationen vha. tissue factor (TF). Desuden hæmmes trombocytaktiveringen med cytochalasin D i FIBTEM analysen (TF aktiveret) og evt. effekt af heparin blokeres af heparinase i HEPTEM analysen.

 

Følgende parametre indgår i analysen:

CT: Koagulations-initieringstid, defineret som den tid der går fra analyse-start, hvor reagens/aktivator tilsættes, til amplituden er 2 mm.

 

CFT: Koagulationsdannelsestiden, defineret som den tid der går fra amplituden er øget fra 2 til 20 mm.

 

MCF: Den maksimale amplitude, som et mål for den maksimale koagelstyrke.

 

A10: Amplituden (koagelstyrken) 10 minutter efter CT.

 

LI30: Fibrinolysen 30 minutter efter CT, angivet som forholdet i procent mellem amplituden til dette tidspunkt og MCF. Fibrinolysen angives således som den tilbageværende koagelstyrke i procent af den maksimale koagelstyrke.    

 

 

 

Referenceinterval

CT EXTEM: Normalområde: 37s til 79s

CFT EXTEM: Normalområde: 34s til 159s

A10 EXTEM: Normalområde: 43mm til 65mm

MCF EXTEM: Normalområde: 50mm til 72mm

LI30 EXTEM: Normalområde: 94% til 100%

CT INTEM: Normalområde: 100s til 240s

CT HEPTEM: Normalområde: 100s til 240s

MCF FIBTEM: Normalområde: 9mm til 25mm

 

DSKI's anbefaling til Transfusionmedicinsk behandling vejledt af ROTEM værdier: 

 

  ROTEM® algoritme ved blødning

Parameter

Værdi

Koagulapati

Behandling

ExTEM CT

80-100 sek.

Koagulationsfaktorer ↓

FFP 15 ml/kg

ExTEM CT

> 100 sek.

Koagulationsfaktorer ↓↓

FFP 25 ml/kg

InTEM CT

200-240 sek.

Koagulationsfaktorer ↓

FFP 15 ml/kg

InTEM CT

> 240 sek.

Koagulationsfaktorer ↓↓

FFP 25 ml/kg

ExTEM A10

35-42 mm og FibTEM ≥ 10mm*

Trombocytter ↓

1 TK eller 5 ml/kg

ExTEM A10

< 35mm og

FibTEM≥10mm*

Trombocytter ↓↓

2 TK eller 10 ml/kg

ExTEM A10

< 35 mm

Trombocytter ↓

1 TK eller 5 ml/kg

ExTEM A10

< 27 mm

Trombocytter ↓↓

2 TK eller 10 ml/kg

ExTEM MCF

< 50 mm og

FibTEM ≥ 10mm*

Trombocytter ↓

1-2 TK eller 5-10 ml/kg

FibTEM A10

6-9 mm

Fibrinogen ↓

FFP 15 ml/kg

eller

cryopræcipitatpool 2-3 ml/kg

eller

fibrinogenkonc. 15 mg/kg

FibTEM A10

3-6 mm

Fibrinogen ↓↓

FFP 25 ml/kg

eller

cryopræcipitatpool 4-5 ml/kg

eller

fibrinogenkonc. 25 mg/kg

FibTEM A10

0-3 mm

Fibrinogen ↓↓↓

Cryopræcipitatpool 6-7 ml/kg

eller

fibrinogenkonc. 40 mg/kg

ExTEM Li 30

< 94 %

Hyperfibrinolyse

TXA 1-2 g IV eller 10-20 mg/kg

InTEM CT /

HepTEM CT

> 1,25

Heparinisering

Protaminsulfat 50-100 mg IV

 

Ringegrænse

Ikke relevant. Alle analyser svares telefonisk

 

Detektionsgrænse

Ikke relevant

 

Måleusikkerhed

Maksimal udvidet intermediær usikkerhed:

EXTEM CT: CV% = 6%

EXTEM MCF: CV% = 4%

 

Referencer

Vejledning om transfusionmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter, Dansk Selskab for Klinisk Immunologi (DSKI), 2013 (http://dski.dk/moder/vejledning-i-massiv-blodning/)

 

Bemærkning

Ingen

 

Ændringslog

Revideret 29-11-2018

 

 

 

 


 
04.01.2019