Refraktær trombocytopeni, KIA

 

 

Kvantitetsnummer

KIA00704

 

Kortnavn

Refraktær trombocytopeni 

 

Synonym

HLA forligelige trombocyt-transfusioner

 

OBS: HLA-forligelige trombocytter kan KUN rekvireres efter aftale med vagthavende læge, KIA

 

Analyseforkortelse

Ingen

 

IUPAC

Indhold i listeanalysen:

NPU21368 HLA klasse I-Ab

NPU21369 HLA klasse II-Ab

NPU 21374 HLA-A,B,C vævstypebestemmelse

NPU21328 Thrombocyt (HPA)-Ab gruppe

 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok ID 456619.

 

Indikation

Analyserne er påkrævede forud for bestilling af HLA-udvalgte trombocytter.

Analyserne er indiceret såfremt der ikke opnåes forventet stigning i trombocyttal ved trombocyttransfusion, og der dermed er mistanke om HLA-antistoffer.

 

Udføres

Vævstypelaboratoriet

afsnit 7631

Ole Maaløesvej 26

2200 København Ø

tlf. 3545 7631

 

Svartid

1 uge 

Akut analyse efter aftale

 

Prøvemateriale

3 stk 3,5 ml serum i gelglas

1 stk. 7 ml EDTA-glas

 

Prøvebehandling

Blodprøverne opbevares ved ca. 20 grader, og skal være på Vævstypelaboratoriet hurtigst muligt og senest 24 timer efter prøvetagning.

 

Prøverne skal sendes direkte til:

Vævstypelaboratoriet

afsnit 7631

Ole Maaløesvej 26

2200 København Ø

 

VIGTIGT: Anfør KOPI-svar til Klinisk Immunologisk Afdeling, Region Sjælland på rekvisitionen

 

Interferens

Ikke relevant

 

Målemetode

Se Rigshospitalets Labportal:

http://labportal.rh.dk/LabPortal.asp?Mode=View&Id=5181

 

Tolkning

Ikke relevant

 

Referenceinterval

Ikke defineret

 

Ringegrænse

Ikke relevant

 

Detektionsgrænse

Ikke relevant

 

Måleusikkerhed

Ikke relevant

 

Referencer

Ikke relevant

 

Bemærkning

Analyserne udføres ved Vævstypelaboratoriet, Rigshospitalet

 

Ændringslog

Revideret d. 03.05.2018 
07.06.2018