Multiplate standard 1 - Trombocytaggregometri, KIA

 

 

Kvantitetsnummer

KIA00402

 

Kortnavn

Følgende kortnavne indgår i analysen:

Aggregation, trombin recept;TRC(B) (Aut.: DSKB) - svares som Multiplate-TRAP(Max) 
Aggregation, arachidonat;TRC(B) (Aut.: DSKB) - svares som Multiplate-ASPI
Aggregation, ADP;TRC(B) (Aut.: DSKB) - svares som Multiplate-ADP

 

Synonym

Trombocytaggregometri-analyse

Trombocytfunktions-analyse


Analyseforkortelse

Multiplate-std.1

 

IUPAC

NPU27758 Trcs(B) — Aggregation, induceret; arb.akt.(proc.) = ? (p.d.e.)

NPU27759 Trcs(B) — Aggregation, arachidonat-induceret; arb.akt.(proc) = ? (p.d.e.)
NPU27756 Trcs(B) — Aggregation, trombin receptor activator peptide 6-induceret; arb.akt.(proc.) = ? (p.d.e.)

 

Pris

Se venligst prisoversigt Klinisk Immunologisk Afdeling Dok ID 456619.

 

Indikation

Anvendes til udredning af trombocytdefekter og monitorering af effekten af trombocythæmmende lægemidler, som clopidogrel og acetylsalicylsyre (ASA), herunder bla. til vurdering af blødningsrisikoen forud for operation, hvor medicinen ikke er pauseret eller ved tromboemboliske events trods behandling. 

Analysen skal kun udføres ved trombocytkoncentrationer over 50 mia/L.

 

Udføres

Vagtanalyse som udføres hele døgnet på Klinisk Immunologiske afdelinger på følgende sygehuse: Slagelse, Køge og Nykøbing Falster. Prøver som tages i Næstved vil blive analyseret på Slagelse Sygehus. Prøver som tages i Holbæk eller Roskilde vil blive analyseret i Køge. Lokal Klinisk Immunologisk afdeling sørger for forsendelse til korrekt KIA afdeling.

 

Svartid

Indlagte patienter: Analysen svares telefonisk indenfor 60 minutter efter at prøven er modtaget i blodbanken. Svar afgives desuden i SP og InterInfo som dokumentation og vil være tilgængeligt indenfor 4 timer efter, at analysen er foretaget.

Ambulante patienter: Svar afgives i SP og InterInfo og vil være tilgængeligt indenfor 4 timer efter, at analysen er udført. 

Ved brug for rådgivning kontakt vagthavende læge på tlf. 5171 4066.

 

Rekvirering

Analysen skal rekvireres i SP. Ved rekvirering skal telefonnummer på rekvirerende læge oplyses.

Rekvirerende afdeling skal ringe til den lokale Kliniske Immunologiske afdeling og oplyse at prøven er taget og på vej. Dette af hensyn til den korte præanalyse tid og eventuelle forsendelse til anden geografi.

 

Kontaktoplysninger for de enkelte Klinisk Immunologisk afdelinger er følgende:

 

Køge Sygehus:

I tidsrummet 08:00 til 23:00 på hverdage, samt lør-, søn- og helligdage 08.00-15.00: Kontakt Klinisk Immunologisk afdeling på telefon 473 25581

I tidsrummet 23:00 til 08:00 på hverdage, samt lør-søn- og helligdage 15:00-08:00: Kontakt Klinisk Immunologisk afdeling på telefon 93569134

 

Roskilde Sygehus:

I tidsrummet 07:30 til 22:30 på hverdage, samt lør-, søn- og helligdage 08:00-15:00: Kontakt Klinisk Immunologisk afdeling på telefon 473 25650.

I tidsrummet 22:30 til 07:30 på hverdage, samt lør-søn- og helligdage 15:00-08:00: Kontakt informationen på Roskilde Sygehus. Informationen indkalder personale til Klinisk Immunologisk afdeling. Personalet har rådighedsvagt med en responstid på 30 minutter. 
 

Næstved Sygehus:

I tidsrummet 08:00 til 15:30. Uden for åbningstid omstilles telefonen til Køge Klinisk Immunologisk afdeling. Kontakt Transfusionscentret på telefon 565 14057.

 

Slagelse Sygehus:

I tidsrummet 07:30 til 22:30 på hverdage, samt lør-, søn- og helligdage 08:00-15:00: Kontakt Klinisk Immunologisk afdeling på telefon 585 59480.

I tidsrummet 22:30 til 07:30 på hverdage, samt lør-søn- og helligdage 15:00-08:00: Kontakt Klinisk Immunologisk afdeling via omstillingen på Slagelse Sygehus. Informationen indkalder personale til Klinisk Immunologisk afdeling. Personalet har rådighedsvagt med en responstid på 30 minutter. 
 

Holbæk Sygehus:

Klinisk Immunologisk afdeling kan kontaktes hele døgnet på telefon: 594 84398. Efter kl 22:30 på hverdage og kl 15:00 på lør-, søn- og helligdage har personalet rådighedsvagt med en responstid på 30 minutter. 

 

Nykøbing Sygehus:

I tidsrummet 07:30 til 22:30 på hverdage, samt lør-, søn- og helligdage 07:30-15:00: Kontakt Klinisk Immunologisk afdeling på telefon 565 15724.

I tidsrummet 22:30 til 07:30 på hverdage, samt lør-søn- og helligdage 15:00-07:30: Kontakt Klinisk Immunologisk afdeling via omstillingen (tlf.16000). Personalet har rådighedsvagt med en responstid på 30 minutter.


Prøvemateriale

1 x 4 ml Lithium-Heparin fuldblod (grøn prop). 


Prøvebehandling

Prøveglas mærkes med patientens navn, cpr-nummer og glasnummer.

 

Vigtigt: Telefonnummer og Outlook-initialer på den patientansvarlige læge skal anføres ved rekvirering i SP.

 

Prøveglas skal være fyldt. Prøverne skal efter udtagning vendes forsigtigt. De skal opbevares ved stuetemperatur og må IKKE rystes.

Prøver som afviger i forhold til ovenstående kriterier vil ikke blive analyseret, og svaret vil blive anført i InterInfo som: Ikke udført. 
Hvis analysen ikke kan udføres f.eks. pga. fejl i prøvehåndtering kontaktes patientansvarlige læge.

 

Analysen udføres umiddelbart efter modtagelse på Klinisk Immunologisk Afdeling dog senest 2½ timer efter prøvetagning.


Den rekvirerende afdeling har ansvaret for at prøven bliver transporteret til lokal Klinisk Immunologisk Afdeling, på samme måde som prøver til akut blodtypebestemmelse og akut BAC-test.


(For Næstved gælder: KIA Næstved sørger for forsendelse til Slagelse, så snart prøven er modtaget).

(For Roskilde gælder: KIA Roskilde sørger for forsendelse til Køge, så snart prøven er modtaget).

(For Holbæk gælder: KIA Holbæk sørger for forsendelse til Køge, så snart prøven er modtaget).


Interferens

Prøve accepteres uanset hæmolyse, lipæmi eller icterus.

 

Målemetode

Trombocytaggregometri baseret på impedansmåling mellem to elektroder i kuvette, hvortil der tilsættes fuldblod og forskellige agonister til trombocytaktivering. Analysen kan udføres på Multiplate analyser eller ROTEM platelet. Aggregationen registreres kontinuerligt og udtrykkes som "Area Under the Curve" i arbitrære enheder (U).   

 

Tolkning

Vagthavende læge Klinisk Immunologisk Afdeling tolker analysen og rådgiver patientansvarlige læge via telefonisk svar (indlagte patienter).

 

For transfusionsstrategi ved blødende patienter se: Transfusionsinstruktion for Region Sjælland.

 

Følgende parametre indgår i analysen:

  • Multiplate-TRAP(Max) (AGGTRAP):
    Agonist: Trombin Receptor Activating Peptide (TRAP-6) som er en potent trombocytaktivator via trombinreceptoren. Følsom for GPIIb/IIIa-antagonister og for mangel på GPIIa/IIIb-receptorer. Ikke følsom for ASA- eller -receptor inhibering.
  • Multiplate-ADP(AGGADP):
    Agonist: ADP som aktiverer trombocytterne via ADP-receptorer, f.eks. P2Y12. Følsom for -receptorhæmmere (fx. clopidogrel) og mangel på GPIIb/IIIa-receptorer. Er i mindre grad følsom for ASA inhibering. 
  • Multiplate-ASPI (AGGASPI):
    Substrat: Arachidonsyre som aktiverer trombocytterne via omdannelse til tromboxane A2 af enzymet cyclooxygenase . Følsom for acetysalicylsyre og GPIIb/IIIa antagonister.

 

Referenceinterval

Følgende referenceområder er oplyst af producent:

 

Multiplate:

AGGTRAP / TRAPtest: 92 til 151 U (AUC)

AGGADP / ADPtest: 41 til 99 U (AUC)

AGGASPI / ASPItest: 79 - 141 U (AUC)

 

ROTEM Platelet:

AGGTRAP / TRAP-TEM: 66 til 169 U (AUC)

AGGADP / AP-TEM: 41 til 131 U (AUC)

AGGASPI / ARA-TEM: 45 til 134 U (AUC)

 

Referenceområde vil fremgå af svar.

 

 

Ringegrænse

Ikke relevant. Alle analyser på indlagte patienter svares telefonisk.

 

Detektionsgrænse

Ikke relevant

 

Måleusikkerhed

Ikke bestemt

 

Referencer

Vejledning om transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter, Dansk Selskab for Klinisk Immunologi (DSKI), 2013 (http://dski.dk/moder/vejledning-i-massiv-blodning/)

 

Bemærkning

Ingen

 

Ændringslog

 

20.08.2021

 


 
05.10.2021