Tendon Achilles Bone block, CV

 

 

Navn

Tendon Achilles Bone Block

 

Etikette-tekst

Tendon, Achilles

 

ISBT 128 kode

T0140

 

Specifikation

Additiver: Klorhexidin 0,02%, Ethanol 70%.

 

Vejledende indikationer

Behov for senevæv i forbindelse med operation

 

Særlige bemærkninger

Der bør foreligge en blodtypebestemmelse på patienten pga. krav stillet i Vævscentrets IT system, ProSang.

 

Ved udlevering tages ikke hensyn til ABO eller RhD type dog undtaget RhD negative kvinder i den fertile alder(< 50 år). Til disse kvinder vælges væv fra RhD negative donorer. Hvis dette ikke er muligt, skal der efterfølgende gives Anti-D profylaktisk.

 

Vævet er screenet for Anti-HIV, HIV antigen, HIV-RNA, Anti-HTLV, HBsAg, anti-HBs, anti-HBc, anti-HCV, HCV-DNA, Syfilis, CMV IgG, CMV IgM samt bakteriologisk testet ved dyrkning.

 

Lagerføres

Nej, bestilles af forbrugende afdeling fra ETB-BISLIFE, Galileweg 8, 2333 BD Leiden, Netherland, til levering i Vævs- og Transfusionscentret, Næstved Sygehus, Ringstedgade 77B, 4700 Næstved.

 

Leveringstid

Vævet skal bestilles, så det er Vævscentret i hænde mindst 14 dage før forventet anvendelse.

 

Lagertemperatur

< - 40 ºC

 

Holdbarhed ved lagertemperatur

60 mdr.

 

Pris

Se venligst prisoversigt (Dok ID 456619)

 

Telefonnummer

Se: Transfusionsinstruktion, Regional. Laboratorier i Region Sjælland - Svartider - Informationsfolder, Dok ID 273422.

 

Bemærkning

Bestilles fra andet vævscenter end ETB-BISLIFE, Galileweg 8, 2333 BD Leiden, Netherland, SKAL et EU godkendt vælges og kopi af vævstilladelse skal rekvireres og sendes til Vævs- og Transfusionscentret.

 

Ændringslog

Revideret 30.05.2019:

Ændret, hvor der skal bestilles fra. ISBT 18 kode opdateret.

 

Revideret 22.10.2018

 

Revideret d.30.11.2015

Nyt pkt.,Bemærkning. Tilføjelse af krav om valg af levering fra et EU godkendt vævscenter.


 
17.06.2019