Rivaroxaban;P, KBA

 

 

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling

 

Kvantitetsnummer

28689

SP: NPU28689

 

Kortnavn

Rivaroxaban;P

 

Synonym

anti-Xa-aktivitet

Xarelto

 

Analyseforkortelse

Rivaroxaban


IUPAC-kode

NPU28689 P— Rivaroxaban; massekonc. = ? µg/L

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK ID 548551

 

Udføres

Hverdage på Klinisk Biokemisk afdeling i Næstved.

Er prøven modtaget før kl. 12, analyseres denne samme dag.

  

Kan udføres akut ved henvendelse til KBA Næstved:

Hverdage 07.30-21.30 og week-end 07.30-15.00, tlf. 56 51 40 53

Øvrige tidspunkter, tlf. 24 76 39 64.

 

Svartider

Analysen tilhører svargruppe 1. Se venligst svartider, Dok. ID 597944

 

Prøvemateriale

Citrat-plasma

  

Glastype:

1 stk. 4,5 mL citratblod eller 2 stk. 2,7 mL citratblod.

  

Mængde: 

Minimum 0,5 mL plasma.

Glasset skal være fyldt korrekt pga. fortyndingsforhold.

  

Prøvebehandling

 

Centrifugeres og afpipetteres inden: 

Ideelt skal prøvematerialet centrifugeres*, afpipetteres og indfryses så hurtigt som muligt.

* Skal dobbeltcentrifugeres.

Centrifugering foretages inden 1 time fra prøvetagning ved 3000 G og 20 °C i 10 minutter. (Alternativt centrifugeres ved 2000 G og 20 °C i 15 min. eller i Statspin 8500 rpm i 180 sekunder).

 

Plasma afpipetteres (undlad mindst 3 mm over buffercoat ~ 0,5 mL i plastglas og recentrifugeres efter samme procedure.

Thrombocytfrit plasma afpipetteres i 2 plast fryserør med mindst 1 mL pr. rør og indfryses ved -80°C inden 2 timer fra prøvetagning.

 

Såfremt akut analysering er aftalt med KBA Næstved OG prøven kan være fremme dér inden 2 timer, er indfrysning ikke nødvendig.

 

Opbevaring efter adskillelse:

-80 °C

 

Forsendelse:

 

Frossent citratplasma skal sendes på tøris.

Optøede prøver kan ikke genfryses.  

 

Interferens:

Andre hæmmere af koagulationsfaktor Xa (f. eks. heparin og Apixaban) vil give falsk forhøjede værdier for Rivaroxaban.

 

Referenceinterval

-

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Rutinemæssig monitorering af Rivaroxaban-koncentration i plasma anbefales ikke. Analysen kan bestilles på patienter i Rivaroxaban-behandling, hvor der er mistanke om dårlig compliance. Desuden kan den være værdifuld i situationer, hvor patienter i behandling med Rivaroxaban bliver indlagt med events (blødning eller tromboemboli) med henblik på afklaring af den fortsatte behandling. Var patienten overdoseret, havde hun/han glemt pillerne, eller er der tale om terapisvigt? Desuden kan analysen anvendes ved behandlingskontrol hos patienter med nedsat nyrefunktion eller ved mistanke om forgiftning (suicidalt eller incidentielt).

 

Medicinsk baggrund

Rivaroxaban kan anvendes til forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne med non-valvulær atrieflimren med en eller flere risikofaktorer, såsom: apopleksi eller transitorisk iskæmisk attak i anamnesen, alder ≥ 75 år, hypertension, diabetes mellitus og hjerteinsufficiens. Behandlingen er også godkendt til forebyggelse af venøs tromboemboli ved elektiv total hofte- eller knæalloplastik, behandling af dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (PE) samt forebyggelse af recidiverende DVT og PE hos voksne. I tillæg kan rivaroxaban anvendes i kombination med acetylsalicylsyre (ASA) eller med ASA og clopidogrel til forebyggelse af aterotrombotiske hændelser efter et akut koronarsyndrom med forhøjede hjertemarkører.

Ref. Xarelto.  2016  [cited 2016 20-06-2016]; Available from: http://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/4568

 

Tolkning

Peak-værdi måles 2-4 timer efter indtag. Dalværdien umiddelbart før næste indtag.

  

Der findes ikke et egentligt terapeutisk interval for P-Rivaroxaban, ligesom et toxisk niveau ikke er defineret.

  

Analyserne af Apixaban, Heparin og Rivaroxaban er baseret på bestemmelse af hæmningen af faktor Xa. Hæmningen omregnes til koncentration af det bestilte (anførte) lægemiddel. Analysemetoderne kan ikke skelne mellem de tre forskellige anti-Xa hæmmere, hvorfor det er vigtigt, at der bestilles den korrekte analyse. Har patienten samtidigt indtaget forskellige faktor Xa-hæmmere (fx et NOAC og et heparin), kan analyserne ikke bruges til at bestemme koncentrationen af disse, da det ikke er muligt at adskille dem i analyseringen.
  

 

Variation på analyseresultat

Niveau 80 µg/L

Niveau 300 µg/L

 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)

19,2 %

13,9 %

 Biologisk variation (intraindividuel)

Ukendt

Ukendt


Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

Ukendt

*Da oplysning om biologisk variation ikke er tilgængelig, kan det ikke angives hvornår to resultater er signifikant forskellige.

 

 

Molvægt

435,88 g/mol

 

Dato

2020-12-23

 

 


 
23.12.2020