Cytomegalovirus (CMV), DNA/RNA (kvantitativ) - EDTA-plasma NPU28653 - andre materialer: EPIC order-ID 32032, KMA

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
6) Bemærkninger
7) NPU-kode EDTA plasma
 
1) Princip
Kommercielt kvantitativt real-time PCR assay.
 
2) Indikation

Mistanke om aktiv CMV infektion hos immunsupprimerede patienter.

Monitorering af CMV (viral load) ved immunsuppression med henblik på antiviral behandling. 

Mistanke om kongenit CMV-infektion.
 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale

Minimum 5 ml EDTA-stabiliseret fuldblod.

Ikke valideret materiale: Urin (ved mistanke om kongenit CMV), luftvejssekret herunder BAL-væske (EPC Order nr.: 32032 (urin og luftvejssekreter)).  

Ønskes andet prøvemateriale undersøgt skal klinisk mikrobiolog kontaktes.

 

Utensilier

Blodglas tilsat EDTA (lilla låg).

Urin monovette glas.

Spidsglas.

Beskyttelsesrør.

 

Prøvetagning

5 ml blod i blodglas med lilla låg (EDTA glas).

 

 

Urin opsamles i monovette eller spidsglas.

Trachealsekret eller BAL-væske opsamles i spidsglas.

 

  

 

 

Opbevaring og forsendelse

Prøvematerialet bør sendes med det samme. Hvis det ikke er muligt, opbevares prøven i køleskab (2-8 °C) indtil forsendelse og sendes hurtigst muligt – prøven må IKKE fryses.

 

Sendes til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus.
 
4) Udføres på
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus.
 
5) Svar og tolkning

Svar

CMV Påvist, antal IU/ml

CMV Påvist, <400 IU/ml

CMV Ikke påvist,

Inkonklusiv (prøven indeholder hæmmende stoffer og kan derfor ikke bedømmes).

 

Analysen udføres 3 gange om ugen.

Ved behov for akut analyse, skal klinisk mikrobiolog kontaktes.

Positivt svar (>400 IU/ml) afgives telefonisk af læge og elektronisk; Svag positiv svar (<400 IU/ml) og negativt svar afgives kun elektronisk.

 

Svar afgives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.

 

Tolkning

Positivt resultat i plasma indikerer, at patienten har en aktuel CMV infektion, men ikke nødvendigvis CMV sygdom.

 

CMV sygdom er defineret ved tilstedeværelsen af CMV DNA i plasma OG symptomer, der er forenelige med CMV sygdom. Den kliniske betydning af små mængder CMV DNA i plasma er usikker. Ny prøve efter en uge kan overvejes for patienter med lav viræmi (<400 IU/ml).

 

CMV infektionen kan være såvel primær som sekundær/reaktiveret.

Påvisning af CMV-DNA i blodet sammenholdt med serologisk undersøgelse (IgG og IgM) er diagnostisk for akut CMV infektion.

 

Kongenit CMV infektion: Diagnosen stilles ved påvisning af CMV DNA i blod/urin (eller PKU-kort) inden for to uger efter fødsel.


 
6) Bemærkninger

Validiteten af resultatet sikres ved samtidig amplifikation af en intern kontrol. Få procent af prøverne indeholder komponenter, der hæmmer PCR.

 

Sensitivitet og specificitet: 

Kvantiteringsgrænse: 400 IU/ml-2.000.000 IU/ml

 

Afdelingen deltager hvert år i eksterne kvalitetsprøver fra QCMD.


 
7) NPU-kode EDTA plasma
NPU28653 P—Cytomegalovirus(DNA); arb.k.(0 1) = ? 
 
28.11.2018