Koag. overflade-induceret [APTT];P (Roskilde), KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk afdeling

 

OBS! Såfremt patienten er i behandling med ufraktioneret heparin kontaktes KBA før prøvetagning, da prøven skal håndteres hurtigt.

  

Kvantitetsnummer

1682

SP: NPU01682

  

Kortnavn

Koag. overflade-induceret [APTT];P

  

Synonym

APTT, Aktiveret Partiel Thromboplastintid, Koagulation, overfladeinduceret

  

Analyseforkortelse

APTT

  

IUPAC

NPU01682 P-Koagulation, overflade-induceret; tid = ? s


Pris

Se venligst prisoversigt, DOK ID 548551

  

Udføres

Udføres dagligt på hele døgnet på Klinisk Biokemisk Afdeling Sjællands Universitets Hospital Roskilde

  

Prøvemateriale

Plasma


Glastype:

Citratglas. Af hensyn til fortyndingsforhold er det vigtigt, at glasset fyldes korrekt (80-110 %).

  

Mængde:

Minimum 0,5 mL

  

Prøveopbevaring

 Holdbarhed i fuldblod ved

 opbevaring ved

 stuetemp. (20-25 °C)

 120 minutter*. Kan ikke opbevares ved 2-8 °C.

 Holdbarhed i plasma

 efter adskillelse

  • Holdbarhed 6 timer ved 20-25 °C i centrifugeret primærglas eller afpipetteret plasma. Ved afpipettering af plasma undlades mindst 3 mm over cellelaget. 
  • Kan ikke opbevares ved 2-8 °C.
  • Såfremt afpipetteret plasma skal fryses, skal plasma være trombocytfrit, hvorfor der kræves dobbelt centrifugering**. Holdbarhed af separeret plasma er 2 uger ved -20 °C.

 Forsendelse

 Nedfrosset plasma kan sendes i tøris.

 Sendes som Q-mærket post.

 Interferens Hæmolyse kan indikere dårlig prøvetagning

      

*) Såfremt det er oplyst af rekvirenten, at patienten er i behandling med ufraktioneret heparin, skal prøven centrifugeres og enten afpipetteres eller analyseres inden for 60 minutter

  

**) Dobbeltcentrifugering:

Centrifugering foretages ved 3000 g og 20 °C i 10 minutter. Alternativt centrifugeres ved 2000 g og 20 °C i 15 min. eller i STAT centrifuge med langsom nedbremsning ved ca. 4400 g i 180 sekunder (StatSpin 8500 rpm, Hettich EBA 200 S 4440 g).

Plasma afpipetteres efter første centrifugering (undlad mindst 3 mm over cellelaget ~ 0,5 mL) i plastglas, som centrifugeres igen. Herefter afpipetteres plasma igen forsigtigt og kan efterfølgende fryses.

 

Referenceinterval

 Køn

 Fra alder (≥)

 Til alder (<)

 Interval

 Enhed

 Piger og drenge

 0 dage

 18 år

 20-34

 s

 Kvinder og mænd

 18 år

 100 år

 20-29

 s

Kilde: KBA, Aarhus Universitetshospital

  

Ringegrænse

Ingen
  

Indikation

Screening for funktionen af det interne og fælles koagulationssystem.

Monitorering af behandling med højdosis ufraktioneret heparin.

Diagnostik og kontrol af dissemineret intravaskulær koagulation (DIC).
Bemærk: Analysen er ikke følsom for Lupus antistoffer.

  

APTT kan ikke anvendes til monitorering af behandling med lavmolekylært heparin.

  

Medicinsk baggrund

APTT er et mål for rækken af koagulationsfaktorer, der udgør det interne koagulationssystem og fællessystemet, især FVIII og FIX.

Det interne system aktiveres ved omdannelse af FXII til FXIIa ved overfladekontakt med kollagen. FXIIa aktiveres uafhængigt af calcium videre til FIXa, der sammen med FVIII, Ca++ og phospholipid danner et thromboplastinkompleks. Dette kompleks aktiverer FX i det fælles system, der aktiverer andre faktorer til dannelse af fibrin.

 

Tolkning

Forlænget APTT værdi ses ved nedsat dannelse af funktionelle koagulationsfaktorer, øget forbrug af koagulationsfaktorer eller antistofdannelse mod koagulationsfaktorer i interne og fælles koagulationssystem.


Bemærk: Resultater på prøver trukket fra venekatetre, som har været gennemskyllet med heparin, kan være fejlbehæftede.


Molvægt

-

  

Variation på analyseresultat

Niveau 32 sek.Niveau 64 sek.
 Ekspanderet usikkerhed (2xCV%teknisk)6,4 %11,2 %
 Biologisk variation (intraindividuel)2,7 %2,7 %

 

Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*17,2 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

    

Dato

2020-11-23

 

 


 
14.12.2020