Udskriv
 

Calcium / Kreatinin;U, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling.

 

Kvantitetsnummer

3929

SP: NPU03929

 

Kortnavn

Calcium/Kreatinin;U

 

Analyseforkortelse

CaKrea_U


IUPAC

NPU03929 U—Calcium(II)/Creatininium; stofratio = ?

 

Pris

20 kr. (2014)

 

Udføres

Dagligt.

De Klinisk Biokemiske Afdelinger Holbæk, Slagelse og Nykøbing F.

 

Prøvemateriale

Urin.

 

Urin:

3-5 ml urin i glas med perlemorsprop

 

Prøvebehandling

 

Centrifugeres og afpipetteres inden:

Centrifugeres inden analysering

Opbevaring efter adskillelse:

2 døgn ved 20 °C, 4 døgn ved 4 °C, 3 uger -20 °C

Forsendelse:

Kan sendes som Q-mærket post. 

Interferens:

 

Lægemidler indeholdende stotiumsalte kan forårsage signifikant forøgede calciumresultater.

Der ses en kraftig reduktion i calciumværdierne i forbindelse med indgift af gadodiamid.

Patienten må ikke indtage vanddrivende samt calciumholdige præparater i dage før og under urinopsamling.

 

 

 

Referenceinterval

 Køn

Fra alder (≥)

Interval

 

 

 

Kvinder

 

 

 

18 år

0,05 - 0,80*

 

 

 

Mænd

 

 

 

18 år

0,05 - 0,70*

 

 

*Christensen et. al. Discriminative power of three indices of renal calcium excretion for the distinction between familial hypocalciuric hypercalcaemia and primary hyperparathyroidism: a follow-up study on methods. Clinical Endocrinology (2008),69,713–720

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Tilstande hvor det er relevant at følge ændringer i knoglenedbrydning eller -opbygning.

 

Medicinsk baggrund

Såfremt P-Calcium er i steady-state afspejler den fastende renale calciumudskillelse nettofrigørelsen af calcium fra skelettet, idet indflydelsen fra intestinalt absorberet calcium er minimal. Ved at udtrykke udskillelsen som en ratio i forhold til den samtidige creatininudskillelse, korrigeres for interindividuelle variationer i opsamlingsperiode og muskelmasse. Analysen er specielt velegnet til at følge ændringer i knoglenedbrydning eller -opbygning hos den enkelte patient. 

 

Beregning:

(U-Ca, mmol/l)/(U-Crea, mmol/l)

 

Tolkning

Forhøjede værdier ses ved øget knoglenedbrydning (fx osteolytiske
metastaser, myelomatose, tyreotoksikose, hyperparathyreoidisme, Avitaminforgiftning, immobilisation, Cushing's syndrom) og/eller nedsat knogleopbygning (fx ved Cushing's syndrom). 

Lave værdier kan ses ved nedsat knoglenedbrydning (fx myksødem og hypoparathyreoidisme) og/eller øget knogleopbygning (fx osteosklerotiske metastaser).

 

Dato

2018-04-06                    


 
06.04.2018