Udskriv
 

Prøvetagning i eget hjem/plejehjem

  
  
 

Prøvetagning i eget hjem, plejehjem eller plejecenter er målrettet immobile borgere.  Immobile borgere defineres som borgere der ikke kan benytte Flextrafik til transport, eller kræver en liggende transport.

 

Klinisk biokemisk afdeling Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Køge.

 

Klinisk biokemisk afdeling Sundhedscenter Odsherred og Kalundborg Sundheds- og Akuthus.