Specialvejl. / Immunologi

  
  
 

Lægefaglig rådgivning - tlf. 51714066Specifikke vejledninger


Udførsel af SARS-Covid antistofanalyser i Region Sjælland


Immundefektudredning - hvornår og hvordan


Prøvetagning med Dried Blood Spot - virusanalyser


TransfusionsinstruktionRådgivning kan relatere sig til:


Transfusionsmedicinsk rådgivning

 • Rådgivning omkring anvendelse af blodkomponenter og hæmostatiske lægemidler
 • Tolkning af hæmostaseanalyser
 • Rådgivning vedr. transfusionskomplikationer
 • Rådgivning omkring gravide
 • Tolkning og rådgivning vedrørende genomisk blodtypebestemmelse af patienter og donorer samt for gravide på maternelt plasma
 • Tolkning og rådgivning om immunhæmatologiske analyser
 • Tolkning og rådgivning vedrørende føtomaternel blødning (analyser udføres ved RH)


Virus diagnostik

 • Tolkning og rådgivning vedr. virologisk diagnostik (HBV, HCV, HIV)
 • Testning udført ved myndighedsgodkendt Vævscenter (celle- og vævsdonation)


HLA og HLA antistoffer

 • Tolkning og rådgivning vedr. HLA antistoffer
 • Rådgivning vedr. vævstypning for HLA-associerede sygdomme


Immunsystemet

 • Tolkning og rådgivning vedrørende primær og sekundær immundefektsygdom, børn og voksne
 • Tolkning og rådgivning ved immunfænotypning og lymfocytsubpopulationer


Autoimmun diagnostik

 • Tolkning og rådgivning vedrørende autoimmunanalyser


Biologisk behandling

 • Tolkning og rådgivning vedrørende in vivo aktivitet af terapeutiske antistoffer/fusionsproteiner samt aktivitet af patientantistoffer rettet mod denne gruppe lægemidler i forhold til det medfødte og det erhvervede immunforsvar
 • Tolkning og rådgivning vedrørende behandling med monoklonale antistoffer


Stamceller

 • Hæmatopoietisk stamcelledonation og behandling - autolog

 


 

Patientinformation

 

Patientfolder - Information om knogledonation

 

Patientfolder - Information om knoglemarvsdonation

 

Patientfolder - Information om transplantation af knoglevæv

 

Patientfolder - Information om transplantation af senevæv


 

26.11.2021