Blodprøvetagning til bloddyrkning, KMA

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
3.1) Prøvemateriale
3.2) Utensiler
3.3) Prøvetagning
3.3.1) Desinfektion af huden
3.3.2) Kolbeforberedelse
3.3.3) Venepunktur og kolbeinokulation
3.4) Rekvisition
3.5) Opbevaring og forsendelse
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
6) Bemærkninger
7) NPU/EPC-koder
 
1) Princip

Aseptisk udtaget blod inokuleret direkte i bloddyrkningskolber med vækstmedium. Aerob og anaerob dyrkning i sædvanligvis 6 døgn med efterfølgende identifikation og resistensbestemmelse af isolerede mikroorganismer.


 
2) Indikation

Klinisk mistanke om sepsis, bakteriæmi eller endokarditis. Den febrile patient bør bloddyrkes, når der ikke foreligger en oplagt non-infektiøs årsag til feberen samt ved visse lokaliserede infektioner (fx pneumoni og osteomyelitis), hvor bloddyrkning ofte kan give den ætiologiske diagnose.

 

Kun ved mistanke om endokarditis anbefales det at tage 3 sæt bloddyrkninger, hvoraf de to kan tages samtidigt ved uafhængige indstik. Det tredje sæt tages 12 timer efter de primære sæt, hvis den kliniske tilstand tillader det. I modsat fald tages det tredje sæt efter en time eller det undlades, hvis patienten kræver akut behandling.


 
3) Fremgangsmåde

 
3.1) Prøvemateriale

Ca. 30 ml veneblod fordelt ligeligt i 3 bloddyrkningskolber (7-10 ml pr kolbe). Blodet opsamles ved et enkelt indstik. Hos nyfødte og børn under 6 år tages 1-4 ml i specialkolbe. Evt. mindre ved meget vanskelig prøvetagning.


 
3.2) Utensiler
 • BacT/Alert bloddyrkningskolber: 1 sæt består af 3 bloddyrkningskolber (2 med Grøn hætte = aerob med resin og 1 med Orange hætte = anaerob). Børne-kolben har Gul hætte.
 • "Sommerfugl" med adaptor (mellemstykke). (Evt. kan benyttes sprøjte og kanyle).
 • Speciel holder til bloddyrkningskolber.
 • Servietter med hospitalssprit 70-85 % (evt. tilsat 0,5 % klorhexidin).
 
3.3) Prøvetagning

Bloddyrkning tages ved aseptisk teknik inden antibiotisk behandling er påbegyndt.

Der foretages venepunktur. Også hos patienter med drop foretrækkes venepunktur.

Hvis der tages blod til flere analyser skal bloddyrkninger altid tages først.


 
3.3.1) Desinfektion af huden • Gnid punkturstedet grundigt med 70-85 % alkohol (evt. tilsat 0,5 % klorhexidin) og lad området lufttørre. Gentag proceduren med ny spritserviet og lad området lufttørre.
 • Hvis der anvendes en finger til fiksering af venen under punkturen, skal denne desinficeres på samme måde.
 
3.3.2) Kolbeforberedelse

 

 

 

 

 • Tjek at kolben er intakt og at sensorfarven (indikator i bunden) er grå/grøn (ikke gul).
 • Kassér kolben, hvis den har revner eller sensoren er gul.
 • Kontroller udløbsdatoen.
 • De 3 labels med rekvisitionsnumre fra PTB'en klæbes på langs af kolberne, således at barkoden på bloddyrkningskolben ikke dækkes til/overlappes. Se illustration på billedet ovenfor.


 

     

 
 • Tag hætten af kolben og desinficer kolbens membran med 70-85 % alkohol (evt. tilsat 0,5 % klorhexidin)
 • Lad membranen lufttørre. Gentag desinfektion og lufttørring.
 
3.3.3) Venepunktur og kolbeinokulation

 

 

 • Kobl adapteren til sommerfuglen i prøvetagningssættet.
 • Det er i forvejen markeret med en fin hvid streg i det sorte på labelen (modsat ml markeringen), hvor kolben skal fyldes til (dog ikke på børnekolben). Evt. kan der afsættes en "hjælpestreg" ved det aktuelle væskeindhold + 10 ml/4 ml (kolberne er formærket med 5 ml interval).

 

 

 • Udfør venepunkturen.
 • Også hos patienter med drop foretrækkes venepunktur.
 • Sommerfuglen kan evt. holdes fast med et stykke tape.
 • Under prøvetagningen holdes kolben lodret, så man kan se, når der er opsamlet den ønskede mængde.
 • Hvis der tages blod til flere analyser, skal bloddyrkninger altid tages først.


 

Begynd altid blodprøvetagningen med en af de grønne aerobe kolber!

 • Pres adapteren ned over kolben og penetrer gummimembranen i centrum.
 • Hold adapteren nede over kolben og fyld 7-10 ml (børnekolbe 1-4 ml) pr. kolbe. Ved meget vanskelig blodprøvetagning kan der evt. fremsendes kolber med mindre blod i, dette noteres på PTB'en.
 • Når det ønskede volumen i første kolbe er nået flyttes adapteren dernæst til den næste grønne kolbe og til sidst den orange kolbe. Husk - overfyldning kan give falsk positive resultater.
 • Vend kolberne et par gange for at forhindre koagulation. Propperne sprittes af for blodrester.

 

   
   
 • Hvis yderligere blod skal udtages til andre undersøgelser placeres glassenen i adapteren.
 • Afslut prøvetagningen ved at fjerne adapteren fra kolben/prøveglasset og fjerne kanylen fra patientens arm.

 


 
3.4) Rekvisition
Mistanke om endokarditis skal anføres i ”indikation” ved rekvirering, så dyrkningstiden kan forlænges.

Såfremt kolben på grund af meget vanskelig blodprøvetagning ikke fyldes som beskrevet, noteres dette på PTB´en, som sendes med prøverne.
 
3.5) Opbevaring og forsendelse
Efter prøvetagning bringes kolberne til Klinisk Biokemisk afdeling eller Klinisk Mikrobiologisk afdeling, hvor de opbevares ved stuetemperatur.

Prøverne sendes dagligt med transport til Klinisk Mikrobiologisk afdeling.


 
4) Udføres på

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Nykøbing Falster Sygehus


 
5) Svar og tolkning

Positive bloddyrkningsfund ringes ud af vagthavende kliniske mikrobiolog, bortset fra oplagte kontaminanter. Mikrobiologen tilbyder rådgivning om behandling og yderligere diagnostik.

 

Skriftligt svar med identifikation og resistensbestemmelse gives efter 1-2 døgn.

 

Negative prøver svares ud efter 3 døgn og dyrkes videre i alt 6 døgn. Ved eventuel vækst senere end 3. døgn fremsendes nyt svar.


Der svares ud elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.


 
6) Bemærkninger

Ved bakteriæmi skal et infektionsfokus altid søges identificeret og saneret. Det vil således ofte være relevant med ledsagende prøver i form af ekspektorat, urin, ledvæske etc.


 
7) NPU/EPC-koder

NPU17191                     Bloddyrkning (bacterium + fungus; B(perifer vene)

EPC00181                      Bloddyrkning (bacterium + fungus; Navlesnorsblod

NPU28878                     Bloddyrkning (bacterium + fungus; Kat.(cvk)

NPU28880                     Bloddyrkning (bacterium + fungus; Kat.(hæmodial.)

NPU28881                     Bloddyrkning (bacterium + fungus; Kat.(uspec.)

EPC00183                      Bloddyrkning (bacterium + fungus; B(arterie)

EPC00150                      Bloddyrkning (bacterium + fungus; B(børnekolbe)

 


 
12.09.2021