BCC Online (DryRain) på Rover, Kvittering for prøvetagning, STS

 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Overblik over arbejdsgang
3.2) Detaljeret arbejdsgang
3.3) Hjælp og vejledning
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

Formålet med denne instruks er at beskrive, hvordan der kvitteres for prøvetagning udført af klinikeren ved anvendelse af Rover-enheden med BCC Online (DryRain).


 
2) Anvendelsesområde

De kliniske afdelinger i Region Sjælland


 
3) Fremgangsmåde

Rover-enheden med BCC Online applikationen benyttes ved prøvetagning.

  

     

Den understøtter:

 

 • Korrekt patientidentifikation
    
 • Sporbarhed på prøvetager
    
 • Registrering af korrekt prøvetagningstidspunkt

    

Rover-enheden skal bruges af det kliniske personale.

 

Der logges på BCC Online med det regionale brugernavn og adgangskode.

 


 
3.1) Overblik over arbejdsgang

 


 
3.2) Detaljeret arbejdsgang

 

 • Klik på ikonet og BCC Online åbnes. Log på.


              
  

 • Udfør sikker patientidentifikation og scan patientarmbånd, sundhedskort eller CPR-nummer fra PTB.
    
 • Herved bliver alle rekvisitioner på personen vist.

   
 • Scan det aktuelle rekvisitionsnummer på PTB'en, hvis der er flere rekvisitioner på patienten.
    
 • Påsæt de stregkodelabels fra PTB'en, der svarer til prøveglassene.
    
 • Udfør prøvetagning.
   
 • Scan glassene et efter et.
  Efter sidste glas er scannet, hoppes der tilbage til forrige billede.
   


  Glassene scannes

   

  Ved korrekt scanning bliver vingerne grønne udfor glasnumrene

     
 • Log ud eller fortsæt med ny patient.
 
3.3) Hjælp og vejledning
For spørgsmål til eller behov for yderligere gennemgang af BCC på Rover-enheden kontakt venligst den lokale Klinisk Biokemiske Afdeling (KBA).
 
4) Ansvarsforhold

Personale, som under udførelse af deres arbejde anvender Rover-enheden med BCC Online, har ansvar for at kende og følge denne procedure.


 
5) Dokumentation

 
6) Definitioner/Søgeord

 

 


 
7) Referencer

 

 


 
17.02.2021