Udskriv
 

ESBL-producerende enterobakterier (undersøgelse for), KMD

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
6) Bemærkninger
 
1) Princip

Selektiv dyrkning med efterfølgende identifikation af Ekstended Spectrum Betalactamase-producerende bakterier (ESBL) med særlig resistens, dvs. som også er resistente for gentamicin og ciprofloxacin.

 


 
2) Indikation

Stilles af Klinisk Mikrobiologisk Afdeling til udbrudshåndtering eller opfølgning af kendte ESBL-bærere.


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale

Med podepind tages en rektalpodning, som kommes i transportmedium. Hos patienter med stomi skal der også podes i stomien.

 

Utensilier

Til podninger, som sendes til undersøgelse på Mikrobiologisk afdeling i Slagelse, anvendes eSwab (se Utensilier).

Til podninger, som sendes til undersøgelse på Mikrobiologisk afdeling i Nykøbing F., anvendes kulpodepind og Stuarts transportmedium.

UTM medium kan IKKE anvendes.

 

 

 

Rekvisition

Der rekvireres undersøgelsen ”ESBL-producerende enterobakterier (undersøgelse for)”.

Rekvisitionen udfyldes med: Oplysning om antibiotisk behandling før og efter prøvetagning.

 

Opbevaring og forsendelse

I køleskab til forsendelse.

Forsendelse mellem sygehuse bør ske i kølekasse.

Podninger i transportmedium kan forsendes med post.


 
4) Udføres på

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus.

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Nykøbing Falster Sygehus.


 
5) Svar og tolkning

Negative prøver besvares efter 2-3 døgn med kommentar:

"Ingen vækst af ESBL-producerende E. coli, Proteus mirabilis eller Klebsiella pneumoniae.”

 

Positive prøver besvares efter 2-3 døgn uden mængdeangivelse eller resistensbestemmelse med kommentar:

”ESBL-positiv stamme, producerer beta-laktamase med udvidet spektrum. Ved behandling med penicilliner eller cefalosporiner kan behandlingssvigt forekomme. Kontakt evt. Klinisk Mikrobiologisk afdeling.”

 

Svar afgives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.


 
6) Bemærkninger
Foretages undersøgelse for bærertilstand i forbindelse med udbrud, registreres prøver i Klinisk Mikrobiologisk afdeling og samlet rapport fremsendes til rekvirerende afdeling.
 
27.11.2017