ESBL-producerende enterobakterier (undersøgelse for) Epic order ID: 10116 , KMD

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svar og tolkning
6) Bemærkninger
 
1) Princip

Selektiv dyrkning med efterfølgende identifikation af Ekstended Spectrum Betalactamase-producerende bakterier (ESBL) med særlig resistens, dvs. som også er resistente for gentamicin og ciprofloxacin.

 


 
2) Indikation

Stilles af Klinisk Mikrobiologisk Afdeling til udbrudshåndtering eller opfølgning af kendte ESBL-bærere.


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale

Podning fra rektum (med synlig fæces på podepind). Podepinden kommes i transportmedium. Hos patienter med stomi skal der også podes i stomien.

 

Utensilier

Til podninger, som sendes til undersøgelse på Mikrobiologisk afdeling i Slagelse, anvendes eSwab (se Utensilier).

Til podninger, som sendes til undersøgelse på Mikrobiologisk afdeling i Nykøbing F., anvendes kulpodepind og Stuarts transportmedium.

UTM medium kan IKKE anvendes.

 

 

 

Rekvisition

Der rekvireres undersøgelsen ”ESBL-producerende enterobakterier (undersøgelse for)”.

Rekvisitionen udfyldes med: Oplysning om antibiotisk behandling før og efter prøvetagning.

 

Opbevaring og forsendelse

I køleskab til forsendelse.

Forsendelse mellem sygehuse bør ske i kølekasse.

Podninger i transportmedium kan forsendes med post.


 
4) Udføres på

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus.

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Nykøbing Falster Sygehus.


 
5) Svar og tolkning

Negative prøver besvares efter 2-3 døgn med kommentar:

"Ingen vækst af ESBL-producerende E. coli, Proteus mirabilis eller Klebsiella pneumoniae.”

 

Positive prøver besvares efter 2-3 døgn uden mængdeangivelse eller resistensbestemmelse med kommentar:

”ESBL-positiv stamme, producerer beta-laktamase med udvidet spektrum. Ved behandling med penicilliner eller cefalosporiner kan behandlingssvigt forekomme. Kontakt evt. Klinisk Mikrobiologisk afdeling.”

 

Svar afgives elektronisk til henholdsvis Sundhedsplatform eller lægesystem i almen praksis.


 
6) Bemærkninger
Foretages undersøgelse for bærertilstand i
forbindelse med udbrud, registreres prøver i Klinisk Mikrobiologisk afdeling og
samlet rapport fremsendes til rekvirerende afdeling.
 
30.11.2018