KMT-pt.: 2.us., KIA

 

 

Kvantitetsnummer

KIA00510

 

Kortnavn

KMT-pt 2. us

 

Synonym

Hæmatopoetisk stamcelletransplantation

Konfirmatorisk HLA type

Vævstypebestemmelse

 

Analyseforkortelse

Ikke relevant

 

IUPAC

Denne udredning indeholder følgende analyser:

KIA00503 DNA-præparation
KIA00504 Frys Serum
NPU26753 HLA-klasse I-gen gruppe
NPU26754 HLA-klasse II-gen gruppe

NPU29064 HLA-klasse 1 + 2 antistoffer screen

NPU26678 Blodtype (AB0; Rh D);Erc(B)

NPU14137 Cytomegalovirus-antistof(IgG);arb.k.(0 1)
NPU02349 Hepatitis B virus s-antigen;arb.k.(0 1)
NPU16065 Hepatitis B virus s-antistof
NPU12033 Hepatitis C virus-antistof
NPU12989 HTLV type I-antistof+HTLV type II-antistof(IgG)
NPU19649 Human immundefektvirus 1+2(antistof+Ag)

Alle analyser udføres ved Vævstypelaboratoriet, Rigshospitalet,

se endvidere Rigshospitalets labportal:

http://labportal.rh.dk/LabPortal.asp?Mode=View&Id=5158

 

Pris

Ikke relevant

Udføres ved Vævstypelaboratoriet, Rigshospitalet

 

Indikation

Anden HLA undersøgelse af patient, der skal gennemgå hæmatopoetisk stamcelletransplantation

 

Udføres

Vævstypelaboratoriet

afsnit 7631

Ole Maaløesvej 26

2200 København N

tlf. 3545 7631

 

Svartid

2 uger 

 

Prøvemateriale

3 stk  5 mL gelglas med koagulationsaktivator (GULGEL5)

1 stk. 7 mL EDTA (LILLA7)

1 stk. 5 mL EDTA (LILLA5)

1 stk 5 mL serum i gelglas (RØDTØR5)

se endvidere Rigshospitalets labportal:

http://labportal.rh.dk/LabPortal.asp?Mode=View&Id=5158

 

Prøvebehandling

Blodprøverne opbevares ved ca. 20 grader. Sendes førstkommende hverdag.

 

Prøven skal sendes direkte til:

Vævstypelaboratoriet

afsnit 7631

Ole Maaløesvej 26

2200 København N

 

Bemærkning

Analyserne udføres ved Vævstypelaboratoriet, Rigshospitalet

For yderligere information, se Rigshospitalets Labportal:

http://labportal.rh.dk/LabPortal.asp?Mode=View&Id=5158

 

Ændringslog

Revideret d. 20.08.2018 
22.08.2018