KMT-PT familieundersøgelse: 1.us., KIA

 

 

Kvantitetsnummer

KIA00512

 

Kortnavn

KMT fam 1.us

 

Synonym

Transplantation

Hæmatopoetisk stamcelletransplantation

Vævstypebestemmelse

 

Analyseforkortelse

Ikke relevant

 

IUPAC

Denne udredning indeholder følgende analyser:

NPU26678 Blodtype (AB0; Rh D);Erc(B)
NPU21374 HLA-A,B,C vævstypebestemmelse
NPU21384 HLA-DR vævstypebestemmelse

Alle analyser udføres ved Vævstypelaboratoriet, Rigshospitalet,

se endvidere Rigshospitalets labportal:

http://labportal.rh.dk/LabPortal.asp?Mode=View&Id=5164

 

Pris

Ikke relevant

Udføres ved Vævstypelaboratoriet, Rigshospitalet

 

Indikation

Udredning ved hæmatopoetisk stamcelletransplantation

 

Udføres

Vævstypelaboratoriet

afsnit 7631

Ole Maaløesvej 26

2200 København N

tlf. 3545 7631

 

Svartid

2 uger 

 

Prøvemateriale

1 stk. 6 mL EDTA (1 stk Lilla 6)

1 stk. 4 mL EDTA (1 stk Lilla 4)

Se endvidere

http://labportal.rh.dk/LabPortal.asp?Mode=View&Id=5164

 

Efter aftale med Vævstypelaboratoriet anvendes Region Sjællands egne glas.

Der kan derfor være forskel på mængde og antal i forhold til labportalen.

 

Prøvebehandling

Blodprøverne opbevares ved ca. 20 grader. Sendes førstkommende hverdag.

 

Prøven skal sendes direkte til:

Vævstypelaboratoriet

afsnit 7631

Ole Maaløesvej 26

2200 København N

 

Bemærkning

Analyserne udføres ved Vævstypelaboratoriet, Rigshospitalet

For yderligere information, se Rigshospitalets Labportal:

http://labportal.rh.dk/LabPortal.asp?Mode=View&Id=5164

 

Ændringslog

Revideret d. 15.12.2020 
17.12.2020