Triple test gruppe;Foster, KBA

 

Kvantitetsnummer

900017

SP: DNK05356

 

Kortnavn

Triple test gruppe;Foster

 

Synonym

Synonymer der anvendes i daglig tale

 

Analyseforkortelse

Triple gr


IUPAC

DNK05356 Foster—Misdannelser+Trisomi-relateret syndrom; risiko(liste; proc.)

NPU58411 P—alpha-1-Føtoprotein; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

NPU58412 P—Choriogonadotropin+beta-kæder; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

NPU01979 P—Estriol; stofk. = ? nmol/L

DNK05360 P—alpha-1-Føtoprotein; rel.stofk.(aktuel/norm; MOM; proc.) = ?


Pris

Se venligst prisoversigt, DOK ID 556401

 

Udføres

Klinisk Biokemisk Afdeling

Hvidovre Hospital

Kettegård Allé 30

2650 Hvidovre

 

Tlf. 38 62 38 62

 

Prøvemateriale

Laboratoriehaandbog

Triple test; foster

 

Diverse information

Ingen 

 

Dato

2019-01-11

 

 

                          


 
11.01.2019