Influenza (A+B) og RS virus DNA/RNA - Holbæk PoCT, PCR, EPC kode 52050, KMD

 
1) Princip
2) Indikation
3) Fremgangsmåde
4) Udføres på
5) Svarafgivelse
6) Bemærkninger
 

Gælder for Holbæk Sygehus og for førstegangsprøver fra akut indlagte patienter. PoCT KBA Holbæk udføres i influenzasæson (1/10-30/4).


 
1) Princip

Påvisning af influenzavirus med PCR. Det er en kvalitativ analyse som undersøger for influenzavirus A og B samt Respiratorisk syncytial virus (RSV) i et kombineret assay.


 
2) Indikation

Klinisk mistanke om Influenza hos alvorligt syge eller personer tilhørende risikogruppe (se Sundhedsstyrelsen vejledning).

Klinisk mistanke om infektion med RSV. RSV er en hyppig årsag til infektion i øvre luftveje, specielt hos mindre børn.

 

PoCT analyser bestilles for førstegangsprøver fra akut indlagte patienter.

Kontrolundersøgelse er som regel ikke indiceret og anbefales ikke. Gentaget undersøgelse ved påvist influenzavirus hos indlagte immundefekte patienter med det formål at ophæve isolation anbefales 1-2 gange ugentligt, dog tidligst 3 dage efter sidste positive prøve. Kontrolprøver skal sendes til KMA Slagelse, se Influenza (A+B) og RS virus DNA/RNA, PCR.


 
3) Fremgangsmåde

Prøvemateriale:

Valideret prøvemateriale: Nasalt aspirat/vask og nasopharynx podning. Podninger skal fremsendes i UTM.

 

Ekspektorat eller BAL analyseres IKKE som PoCT. Denne type prøver skal sendes til KMA, Slagelse, se Influenza (A+B) og RS virus DNA/RNA, PCR.

 

Utensilier:

Podningssættet består af en podepind og virustransportmedium (Universal transport medium; UTM).

Sættet kan bestilles på depotet, Nykøbing Falster Sygehus.

Podepind skal blive i transportmediet ved fremsendelse.

Kulpodepind i Stuarts transportmedium kan IKKE anvendes.

Nasopharynx aspirat: Trachealsugesæt (aspiratet sendes i UTM).

 

Prøvetagning:

Podning fra nasopharynx: Podepind føres langs bunden af næsehulen i en længde på ca. 7 cm hos en voksen således, at den berører bagvæggen af nasopharynx. Pres podepinden mod siden og rotér den to gange. Placer podepinden i røret med UTM, knæk pinden langs kanten af røret og skru låget på.

 

Podning fra svælget: Podepind indføres i den bageste del af pharynx (bag ganebåndet). Herefter presses podepinden mod slimhinden langs bagsiden af tonsil-lejet og føres op og ned 2 gange. Placer podepinden i røret med UTM, knæk pinden langs kanten af røret og skru låget på.

 

Nasopharynx aspirat: Sugekateter indføres til nasopharynx og sekretet opsamles i et sterilt spidsglas. Aspiratet overføres til UTM.

 

Opbevaring og forsendelse:

Prøven sendes til KBA Holbæk straks efter prøvetagning.


 
4) Udføres på

Klinisk biokemisk Afdeling (KBA), Holbæk Sygehus. Analysen køres dagligt kl. 7:30-23.00. 

Prøver modtaget uden for dette tidsrum køres på KBA Holbæk fra kl. 07.30.


 
5) Svarafgivelse

Analyse bevares som

Influenzavirus A: Påvist/ikke påvist.

Influenzavirus B: Påvist/ikke påvist.

RSV: Påvist/ikke påvist.

 

Svar afgives elektronisk til Sundhedsplatform.

 

I tilfælde af apparatfejl i analysen, vil prøven blive kørt på KMA Slagelse efterfølgende. 


 
6) Bemærkninger

Infektionshygiejnisk retningslinje for influenza hos indlagte findes i D4: Isolation af patienter med smitsomme sygdomme.

 


 
26.10.2018