Myel.neoplasme-gen gruppe;DNA (B), KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling

 

Kvantitetsnummer

900088

SP: NPU54548

 

Kortnavn

Myel.neoplasme-gen gruppe;DNA(B)

 

Synonym

NGS v/ myeloproliferativ neoplasi (MPN)

 

Analyseforkortelse

Myel.neoplasme-gen gruppe;DNA(B)


IUPAC

NPU54548 DNA(B)—Myeloproliferativt neoplasme-relateret gen; sekv.var.(liste; proc.)


Pris

Se venligst prisoversigt, DOK ID 556401

 

Udføres

Rigshospitalet,

Hæmatologisk-Onkologisk Kromosomlaboratorium, afsnit 4052,

Blegdamsvej 9

2100 København Ø

 

Telefonnummer 35 45 56 83

 

Prøvemateriale

RH Labportal

Myel.neoplasma-gen gruppe;DNA (B)

 

Dato

2021-04-06

 

 

        


 
06.04.2021