Calcium-ion frit (pH 7,40);P (aB), KBA

 

Kvantitetsnummer

4144

SP: NPU04144

 

Synonym

Ioniseret calcium målt på arterieblod


Analyseforkortelse

Ca-ion


Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

Hele døgnet

Alle laboratorier under klinisk biokemi i Region Sjælland.

 

Prøvemateriale

Arterieblod eller kapillærblod

Glastype: Arteriesprøjte med natriumtitreret tør heparin

100 µl eller 125 µl Clinitubes indeholdende elektrolyt-balanceret heparin

Mængde: Arterieblod 1 ml, Kapillærrør 100 µl eller 125 µl,

 

Prøvebehandling

Analyseres inden

A-sprøjte eller Clinitubes afleveres og analyseres straks

Opbevaring efter adskillelse

Kapillærrør 10 minutter ved 20oC, A-sprøjte 30 minutter ved 20oC

Kapillærrør og A-sprøjte 30 minutter ved 4oC

Forsendelse

Kan ikke sendes. Afleveres på Klinisk Biokemisk Afdeling eller analyseres på stamafdeling

Interferens:

Hæmolyse.

Hvis pH ligger udenfor korrektionsintervallet 7,20-7,60 kan

Calcium-ion koncentrationen ikke omregnes til pH= 7,40

 

 

Referenceinterval

Fra alder (=)

Til alder (<)

Interval

Enhed

0 dag

1 dag

1,20 – 1,60

mmol/l*

1 dag

7 dage

0,95 – 1,25

mmol/l*

> 7 dage

 

* VEST Thode

 

 

1,15 – 1,35

mmol/l*

 

Ringegrænser

< 0,7 mmol/l

> 1,8 mmol/l

 

 

Indikation

Mistanke om ændringer i calcium-stofskiftet, herunder screening ved vage symptomer som hovedpine, træthed, obstipation, polyuri.

Desuden ved cancer-sygdomme, nyreinsufficiens, nyresten, pancreatitis o.a.

 

Medicinsk baggrund

Plasma calcium er fordelt på 3 fraktioner:

Calcium findes i plasma som fri calcium-ion (ca. 50%), proteinbundet calcium (ca. 40%) samt kompleksbundet (ca. 10%) med bikarbonat-, fosfat, citrat- og sulfationer samt laktat og lipid.

 

Biologisk variation: Gravide har ved terminen ca. 5 % lavere koncentration.

Kost: Ingen indflydelse.

Stase, lejring og intra–individuelt: Ændringer proportionalt med fysiologiske proteinkoncentrationssvingninger.

Fysisk aktivitet (muskelpumpe): Let stigning forårsaget af stigende plasmaproteinkoncentration samt stigning

betinget af acidose.

 

Calcium-ion koncentrationen øges ved fald i pH, fordi plasmaproteinernes bindingskacitet af

calciumioner aftager med stigende brint-ion koncentration.Calcium-ion koncentrationen i plasma

korrigeres til pH 7,40.

Tolkning

Hypercalcæmi: De hyppigste årsager til reel hypercalcæmier er primær

hyperparathyreoidisme og malignitet med eller uden metastaser, specielt ved nyre- og lungecancer og myelomatose, thyreotoksikose, vitamin D forgiftning, sarcoidose. Sjældnere årsager er langvarig lithium-behandling, tuberkulose, morbus Paget, akromegali og binyrebarkinsufficiens.

                                                      

Hypocalcæmi: Forekommer ved D vitamin mangel, nyreinsufficiens, hypoparathyreoidisme, pseudohypoparathyreoidisme, massive blodtransfusioner (pga citrattilførsel). Ved magnesiummangel, akut pancreatitis. endvidere efter infusion af chelat- og kompleksbindendende anioner: (citrat, EDTA, sulfat og phosphat).

 

 

Molvægt

40,08

 

 

Dato

2020-12-28


 
28.12.2020