Troponin I; P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling.

 

Kvantitetsnummer

27591

SP: EPC00005

 

Kortnavn

Troponin I;P

 

Synonym

hsTnI, cTnIh

 

Analyseforkortelse

hs-Tni


IUPAC

NPU27591 P—Troponin I, hjertemuskel; massek. = ? ng/L

 

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551

 

Udføres

Dagligt

Klinisk Biokemiske Afdeling, Holbæk, Roskilde, Køge, Nykøbing F, Slagelse, Næstved

 

Prøvemateriale

Heparin- Gelglas

1 ml heparinplasma

 

Prøvebehandling

Centrifugeres og adskilles hurtigst muligt, og inden: 8 timer

 

Opbevaring efter adskillelse: 8 timer ved 20 oC,  24 timer ved 4 °C, 3 år ved -20 oC.

 

Forsendelse: Kan ikke indsendes.

 

Interferens: Udføres ikke ved kraftig hæmolyse eller ikteri.

 

 

Referenceinterval

Diagnostisk grænseværdi: <59 ng/L (99 percentilen).

Den anvendte metode: Siemens Healthcare Dimension Vista, cTNIH (højsensitiv).

 

I Holbæk benyttes nedenstående:

I SP er anført en ”rule-out” grænse for ”akut hjertesygdom” på <5 ng/L.

Dette medfører at svaret ofte vil vises rødt uden at der nødvendigvis er tale om AMI. Ved anvendelsen af analysen til udredning af OBS AKS patienter kan følgende flowchart anvendes sammen med den kliniske vurdering:


Rule out: 0 time værdi <5ng/L eller 0 time værdi <10 ng/L og 1 time delta værdi <5ng/L
Observation: 10 ng/L <0 time værdi <120 ng/L eller 5 ng/L <1 time delta værdi <12ng/L
Rule in: 0 time værdi > 120 ng/L eller 1 time delta værdi >12ng/L

se desuden Flowchart_hsTnI

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Mistanke om akut myocardieinfarkt eller ustabil angina pectoris. 

 

Medicinsk baggrund

Troponiner er regulatoriske proteiner, der indgår som bestanddel af muskelcellers kontraktile apparat. Troponin I (TnI) og T (TnT) er genetisk specifikke for de enkelte typer muskelvæv. Frigørelsen af hjertespecifikt troponin i forbindelse med kardiomyocytnekrose tillader måling af proteinet i perifert blod. Troponin er den anbefalede hjertespecifikke biomarkør. CKMB masse har dog stadig plads ved diagnosticering af reinfarkt.

Myokardieinfarktdiagnosen stilles, når der er evidens for myokardienekrose
med baggrund i kliniske forhold forenelig med myokardieiskæmi.
Under denne forudsætning stilles AMI diagnosen traditionelt med følgende kriterier;


1) Stigning og/eller fald i biomarkører (fortrinsvis troponin) med
    mindst en værdi, der er over 99 percentilen.

 

2) Evidens for myokardieiskæmi med mindst et af følgende forhold
 - Symptomer på iskæmi (f.eks. brystsmerter, dyspnø, akut hjerteinsufficiens, 
   arytmier).
 - EKG forandringer tydende på akut iskæmi (nye ST-T ændringer eller nyt venstresidigt grenblok)
 - Udvikling af patologisk Q takker i EKG'et.
 - Billeddannende diagnostisk evidens for nyt tab af viabelt myokardium eller ny regional dyskinesi.


I Holbæk anbefales det, at troponin I måles på patienter mistænkt for AKS med en ankomstprøve og en prøve 1-1½ timer senere, rule out regel - se reference 2 og Flowchart_hsTnI

 

Den diagnostiske specificitet og sensitivitet er højere for TnI end for CK-MB. Med Rule-Out grænsen <5 ng/L som "referenceværdi" vil en del patienter være markeret som over grænseværdien, uden at dette nødvendigvis indikerer akut hjertesygdom - se Flowchart_hsTnI.

 

Tolkning

Hos raske er Troponin I mindre end 59 ng/L.

 

Forhøjede værdier:

Akut myokardieinfarkt.

Troponin er en hjertespecifik biomarkør for myokardieskade og ikke en markør for myokardieinfarkt alene. Således kan troponiner være forhøjede ved en række andre sygdomstilfælde end AKS f.eks. myokarditis, lungeemboli, svær hjerteinsufficiens, takykardiepisoder.

Herudover ved ikke-kardiale tilstande, hvor hjertet er belastet, f.eks. hos intensive patienter med svær kritisk sygdom og påvirkning af flere organer, sepsis, forgiftning, svær neurologisk sygdom, svære forbrændinger og svær nyresygdom. Da troponin forhøjelse kan ses hos patienter med svær nyreinsufficiens (specielt hæmodialyse) kan måling af CKMB masse hos denne patientkategori afklare, om der er tale om AMI.

 

TROPONIN I giver falsk forhøjede værdier ved patientbehandling med muse monoklonale antistoffer eller human anti-muse antistoffer. Ligeledes kan heterofile antistoffer, immunglobuliner og rheuma faktor give problemer.  

Det er også at bemærke, at der findes andre medikamenter (f. eks. dextran), der kan påvirke samtlige cardiovasculære analyser. Det vil altid være en fordel, at udtage prøver inden en eventuel behandling startes.

Fejlagtige resultater kan forekomme hos patienter der indtager store mænger biotin kosttilskud (5-10 mg/dag).

For yderligere oplysninger se: Anden opdatering fra Følgegruppen vedrørende Biokemisk diagnostik ved akut koronart syndrom i Danmark

 

Molvægt

cTn-I 24.000

 

Variation på analyseresultater

Analyseusikkerhed

Niveau 6,6 ng/L

Niveau 40 ng/l

Niveau 4000 ng/l

Ekspanderet usikkerhed* (2xCV%teknisk)

30 %

19 %

17 %

Biologisk variation (intraindividuel)

37,1 %

* Baseret på leverandørens oplysninger

Betydende forskelle

 Statistisk signifikant forskel*

111 %

* Ud fra biologisk og teknisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med en vis forskel i forhold til forudgående resultater for at ændringen imellem resultater er statistisk signifikant.

Dato

2020-04-01

 

Reference

1. 2015 ESC Guidelines for the management og acute corinary syndrome in patients presenting without persistent ST-segment elevation.

EUR. Heart J. September 11.2015

 

2. Clinical Validation of a Novel High-Sensitivity Cardiac Troponin I Assay for Early Diagnosis of Acute Myocardial Infarction.

Boeddinghaus et al, Clinical Chemistry 64:9, pp 1347–1360 (2018)


 

Bilag:
TnI_hs_flowchart_1.pdf
01.04.2020