Golimumab monitorering, KIA

 

 

Kvantitetsnummer

KIA00803

 

Kortnavn

-

 

Synonym

Biologisk behandling

Simponi

TNF-hæmmer

 

Analyseforkortelse

Ingen

 

IUPAC

Denne udredning indeholder følgende analyser:

 

NPU29694 P-Golimumab; massek. = ? mg/L

 

NPU29702 P-Golimumab-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?

 

Golimumab-antistof analysen udføres kun såfremt Golimumab stofkoncentrationen ligger under 5 mg/l.

 

Pris

Se venligst prisoversigt, Dok ID 456619.

 

Indikation
  • Patienter i behandling med Golimumab hvor stofkoncentrationen af medikamentet ønskes bestemt.
  • Manglende effekt af behandling med Golimumab.
  • Nedsat tolerance hos patienten af behandling.
  • Ønske om individuel dosisjustering/administrationshyppighed af Golimumab mhp. forbedret klinisk respons.

 

Såfremt forefindes en koncentration på under 5 mg/L rekvireres der automatiske en anti-Golimumab antistof bestemmelse, se LMV for Golimumab-antistof.

 

Udføres

Udføres hver 14 dag i Klinisk Immunolgisk Afdeling, Næstved Sygehus.

 

Svartid

Forventet svartid op til 3 uger.

 

Prøvemateriale

4 mL Serum-glas

 

Prøvebehandling

 

 Centrifugeringskrav:Serum gel-glas skal centrifugeres indenfor 6 timer efter prøvetagning.
 Opbevaring før afsendelse:Prøven opbevares ved stuetemperatur eller på køl.
 Transport af prøvemateriale:Prøven skal sendes ved stuetemperatur med almindelig post.
 Holdbarhed:Prøven skal være i Transfusionscenteret, Næstved Sygehus, indenfor 2 døgn efter prøvetagning.
 Accept af prøvemateriale:Manglende udførsel vil fremgå af elektronisk svar.

 

Interferens

Se relevant LMV som anført ovenfor.

 

Målemetode

Se relevant LMV som anført ovenfor.

 

Tolkning

Den optimale Golimumab koncentration er ikke kendt, og der er formentlig interindividuel variation. Desuden kan niveauet være afhængig af indikation/diagnose.

Lave værdier er associeret med dårlig /manglende respons af behandlingen. Lave niveauer kan desuden være associeret med udvikling af Golimumab antistoffer, som kan forklare manglende effekt af behandling. Dette bør inddrages i vurdering af dosisjustering eller præparatskift.

 

Referenceinterval

Se relevant LMV som anført ovenfor.

 

Ringegrænse

Ikke relevant

 

Detektionsgrænse

Se relevant LMV som anført ovenfor.

 

Måleusikkerhed

Se relevant LMV som anført ovenfor.

 

Referencer

Smolen JS et al: EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2016 update, Ann Rheum Dis 2017;76:960-977

 

Bemærkning

Umålelige Golimumab koncentrationer forekommer uafhængigt af tilstedeværelse af antistoffer, idet andre patientafhængige variable (kendte og ukendte) også har indflydelse på resultatet. Golimumab dalværdien, uagtet tilstedeværende antistof eller ej, afspejler den reelle tilgængelighed af medikament i patienten, og det er derfor en god guide til optimering af behandlingen.

 

Prøver bør altid tages som en dal-værdi (lige inden næstekommende indgift/dosis af Golimumab).

 

Ændringslog

Revideret d. 15.01.2020


 
23.01.2020