Information om knoglemarvsdonation, PTI

 

 

 

 

Printbar version af folderen.

 

 

I forbindelse med visse operationer, kan man som patient blive spurgt om knoglemarvsdonation til anvendelse ved dyrkning af stamceller.

 

Det handler om operationer i hoften, hvor det i forbindelse med selve indgrebet er muligt at udtage en mindre mængde knoglemarv.

 

Det er naturligvis frivilligt, om man ønsker at donere knoglemarv.

 

 

FAKTA om knoglemarv

 

Knoglemarv er celler i en væske, som findes i hulrummet i mange af vores knogler. Der findes specielt meget knoglemarv i lårbensknoglerne, hoftekamsknoglen og i brystbenet.

 

Knoglemarven indeholder stamceller, som kan danne alle blodets celler, dvs. de røde og hvide blodlegemer samt blodplader. Alle disse celler har en begrænset levetid, og det er derfor livsvigtigt, at stamcellerne i vores knoglemarv kan danne nye celler gennem livet.

 

 

FAKTA om selve knoglemarvsdonationen

 

Som patient mærker man ikke noget til udtagningen, som foregår mens man er bedøvet.

 

Den mængde knoglemarv, der udtages, har ingen betydning for ens eget helbred.

Alle raske mennesker har et betydeligt overskud af knoglemarv, og den fjernede marv gendannes i løbet af få uger.

Som donor kommer man altså ikke til at mangle blod eller knoglemarv efter donation.

 

At gennemgå en operation og blive bedøvet giver altid en lille risiko for komplikationer, dermed er risikoen ved selve knoglemarvsdonationen minimal.

 

 

KRAV for at være knoglemarvsdonor

 

Hvis du ønsker at være knoglemarvsdonor, vil du i forbindelse med forundersøgelse til operationen blive bedt om at udfylde et spørgeskema.

 

Dernæst vil du skulle igennem et interview med en fagperson, hvilket foregår i enerum for at sikre fortrolighed.

 

Man kan blive spurgt om personlige forhold, eksempelvis:

  • tidligere operationer
  • sygdomme
  • infektioner
  • medicin
  • øvrige spørgsmål, som kan have betydning for donationen

 

 

BLODPRØVE i forbindelse med donation

 

Den dag, du bliver indlagt til operation, vil du skulle afgive en ekstra blodprøve.

Den bruges til at undersøge, om du har eller har haft leverbetændelse type B og C, HIV og syfilis.

Det er et lovkrav og gøres for at sikre, at der ikke overføres smitte.

 

 

FAKTA om anvendelse af doneret knoglemarv

 

Fra den udtagne knoglemarv oprenses stamceller. Cellerne dyrkes i særligt vækstmedium i nogle uger, hvor de deler sig og bliver til mange flere stamceller. Dermed kan en lille donation blive til meget mere.

 

De udtagne celler vil blive anvendt til udvikling og kvalitetssikring af en metode, så man på sigt vil kunne anvende stamceller til behandling af patienter. Fra én donor vil der kunne produceres flere stamcelleprodukter, fordi de fryses ned i mindre portioner i en særlig opbevaringsvæske.

 

Ved at donere knoglemarv kan du desuden bidrage til vores viden om stamceller, og donerede cellers betydning for eksempelvis heling.

 

 

INFORMERET SAMTYKKE

 

Før donation skal du som patient give SAMTYKKE.

 

Hvis du er indforstået med betingelserne og ønsker at donere knoglemarv, skal dette være beskrevet i din journal. Der skal stå, at du accepterer donation.

 

Ønsker du ikke at være donor har det ingen betydning for din operation.

 

 

 

 

 

 

 


 
17.01.2020