Osmolalitetsgap;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling

 

Kvantitetsnummer

548

SP: DNK35307

 

Kortnavn

Osmolalitetsgap:P

 

Synonym

 

 

Analyseforkortelse

Osml-gap


IUPAC

DNK35307 P-Osmolalitetsgap

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK 548551

 

Udføres

En gang ugentlig.

Klinisk Biokemisk Afdeling Kalundborg Sundheds- og Akuthus

 

Prøvemateriale

Der tages 4 glas:

1 stk 4 mL Li-heparin til P-Osmolalitet, minimum 0,5 mL plasma

1 stk 4 mL Li-heparin gelglas til P-K, P-Na og P-Karbamid, minimum 0,5 mL plasma

1 stk 4 mL Li-heparin gel-glas til P-Ethanol. Efter prøvetagning må proppen ikke fjernes.

1 stk 4 mL FC-mixture glas (natrium-fluorid-citronsyre-EDTA) til P-Glukose, minimum 0,5 mL plasma. 

 

 

Prøvebehandling

Prøverne centrifugeres inden forsendelse.

 

Se envidere LMV for P-Osmolalitet, P-K, P-NaP-Karbamid, P-Ethanol og P-Glukose.

 


Referenceinterval

-10 - 10 mmol/kg*

 

*Kildehenvisning

Analysefortegnelsen; Aarhus KBA (sv. til: Pursell et al, Annals of Emergency Medicine Volume 38, Issue 6, December 2001, Pages 653-659)

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Udredning af metabolisk acidose uden kendt grundsygdom, især ved mistanke om forgiftning med methanol (træsprit) eller ethylenglycol (kølervæske)

 

Medicinsk baggrund

Osmolalitetsgap defineres som forskellen mellem målt og beregnet plasmaosmolalitet.

Tilstedeværelse af osmotisk aktive molekyler - såsom alkoholer - der ikke indgår i beregningen af osmolalitet, vil resultere i et forhøjet osmolalitetsgap. 

 

Vedhæftet er et regneark som kan anvendes til selv at beregne osmolalitetsgap - vær opmærksom på at alle parametre bør være bestemt på nogenlunde samme prøvetagningstidspunkt (helst i samme indstik). I arket er det muligt at indtaste P-Ethanol enten i g/L (som vi normalt angiver) eller i mmol/L.

 

Formlen til beregning af P-Osmolalitet:

P-Osm(ber.) = 1,86 x ([P-Na(mmol/L)] + [P-K(mmol/L)]) + 1,15 x [P-Glukose(mmol/L)] + [P-Karbamid(mmol/L)] + 14 + 1,2 x [P-Ethanol(mmol/L)]

 

NB! Vi angiver P-Ethanol i g/L, for at omregne til mmol/L ganges med 21,7

 

Tolkning

Ved forgiftning med træsprit eller kølervæske vil de primære alkoholer (methanol og ethylenglycol) give forhøjet osmolalitetsgap (>25mmol/kg), mens de toksiske metabolitter (myresyre og glykolsyre) vil give metabolisk acidose med forhøjet aniongap. Indledningsvis, hvor de primære alkoholer dominerer (længst tid for methanol), vil der derfor ses et højt osmolalitetsgap, let forhøjet aniongap og kun få symptomer. Som den primære alkohol metaboliseres til den toksiske metabolit vil der ses tiltagende symptomer, faldende osmolalitetsgap og stigende aniongap med tiltagende metabolisk acidose. Osmolalitetsgap er således mest sensitiv i det tidlige forløb af forgiftningen.


Ved pseudohyponatriæmi, som kan ses ved svær hyperlipidæmi eller hyperproteinæmi, vil der opstå et negativt osmolalitetsgap. Dette skyldes at den beregnede osmolalitet er lavere end den målte på grund af en falsk lav (målt) natrium værdi.

Dato

2019-05-13

 


 

Bilag:
Osmolalitetsgap regneark
21.05.2019