Immundefektudredning - hvornår og hvordan, SKI

 

 

 

 

Udredning for immundefekt kan både være relevant for nyfødte, børn og voksne.

 

Der skelnes mellem to typer, primær immundefekt (medfødt) og sekundær immundefekt (erhvervet).

 

Udredning for immundefekt retter sig især mod de primære immundefekter (PID), hvor man ikke hos pågældende patient har en forklarende tilstand som eksempelvis cystisk fibrose, kronisk obstruktiv lungesygdom, malign sygdom, hiv, autoimmunitet mv.

 

Advarselstegn, som bør give anledning til overvejelse om udredning for immundefekt er forskellige afhængig af alder.

 

BØRN - ADVARSELSTEGN

 

 1. Kendt primær immundefektsygdom i familien
 2. Dårlig trivsel hos børn
 3. Infektioner med usædvanligt forløb
 4. Kronisk oral eller kutan candidiasis
 5. Invasiv infektion som osteomyelitis, meningitis, sepsis eller organabscess
 6. Svære pneumonier, hyppigt tilbagevendende nedre luftvejsinfektioner eller uforklarede kroniske lungeforandringer
 7. Infektioner som ikke responderer på antibiotiskbehandling
 8. Mere end 6 otitistilfælde pr. år eller komplikationer som kronisk perforation eller mastoidit
 9. Mere end 2 sinuitistilfælde pr. år

 

VOKSNE - ADVARSELSTEGN

 

 1. Infektioner med usædvanligt forløb
 2. Mere end 2 antibiotikakrævende luftvejsinfektioner pr. år, eksempelvis otitis, sinuitis, bronkitis eller pneumoni
 3. To eller flere invasive infektioner som osteomyelitis, meningitis, sepsis eller organabscess
 4. Infektioner som ikke responderer på antibiotisk behandling

 

FORSLAG TIL INITIAL UDREDNING

 

Parakliniske undersøgelser:

 • Hæmoglobin
 • Leukocyt- og differentialtælling
 • Trombocytter
 • Immunglobuliner (IgG, IgM, IgA)
  hos børn desuden: IgE
  hos voksne desuden IgG subklasser: IgG1, IgG2, IgG3, IgG4
 • Voksne (og evt. børn): HIV
 • Vaccinationsrespons (agens vælges afh. af alder og tidl. vaccinationer)
 • Desuden bør der afhængig af symptomatologi være udført undersøgelser for allergi, fejlernæring/mangelsygdom, sukkersyge, nyresygdom mv.

 

Det er vigtigt at dokumentere infektionshyppigheden, evt. i form af infektionsdagbog.

 

Det er ligeledes vigtigt at få udført mikrobiologisk diagnostik, når dette er muligt.

 

YDERLIGERE UDREDNING

 

Følgende analyser kan uden særskilt henvisning bestilles ved Klinisk Immunologisk Afdeling, Region Sjælland:

T-/B-/NK-lymfocytter

Mannosebindende lektin (MBL)

MBL2-gen

Erythrocyt-(A;B)-Ab (isohæmagglutinin)

HIV 1+2 (Ag+Ab)

 

RÅDGIVNING / HENVISNING

 

Vagthavende læge ved Klinisk Immunologisk Afdeling kan kontaktes for rådgivning og vurdering ved at sende henvisning pr. mail til:

 

NAE-Transfusion@regionsjaelland.dk

 

I emnefeltet skrives: Immundefekt OBS

 

Anfør:

 • Patientens navn og cpr
 • Henvisningsårsag (OBS diagnose)
 • Øvrige kendte diagnoser
 • Evt. familiær disposition
 • Infektionstendens (type, varighed, recurrente infektioner og/eller usædvanligt forløb)
 • For børn: Trivsel

 

Der bør foreligge svar på de ovenfor anførte analyser (hæmoglobin, leukocyt- og diff.tælling, immunglobuliner)

 

Vagthavende læge kan endvidere altid træffes på tlf. 51714066

 

I de fleste tilfælde vil vurdering blive anført som tilsynsnotat i SP.

Såfremt hurtig og udvidet udredning og behandling skønnes relevant vil svar blive givet telefonisk.

 

Referencer

 

National anbefaling for udredning af immundefekt i Klinisk Immunologi (DSKI)

 

Retningslinjer for diagnostik og behandling af primær immundefekt

 


 
24.09.2019