Information om donation af knogle, PTI

 

 

 

 

Printbar version af folderen.

 

 

Information om knogledonation

 

Du skal have foretaget en operation, hvor det er nødvendigt at fjerne noget knoglevæv, der normalt bliver kasseret. Dette væv kan bruges ved andre operationer.

 

Det er naturligvis FRIVILLIGT, om du vil donere det udtagne knoglevæv.

 

Fakta om knoglevæv

 

Vævscentret i Region Sjælland opbevarer og udleverer knoglevæv.

 

Knoglevæv  stammer fra patienter, som i forbindelse med deres operation har fået fjernet knoglevæv, for eksempel når en patient får et kunstigt led.

 

Disse patienter er, bortset fra deres ledsygdom, raske.

 

For at nedsætte risikoen for at overføre smitte ved transplantation af knoglevæv, bliver alle donorer undersøgt for smitsom leverbetændelse, HIV og Syfilis.

 

Der bliver også taget en vævsprøve fra selve knoglevævet til at påvise eventuel bakteriel smitte.

 

På den måde er der gjort alt for at sikre, at den kommende modtager får et sundt knoglevæv.

 

Hvis du vil donere dit knoglevæv

 

I forbindelse med forundersøgelsen til den operation, du skal have foretaget, vil lægen eller sygeplejersken sammen med dig gennemgå et spørgeskema og udføre et interview.

 

Da spørgeskemaet rummer oplysninger om meget personlige forhold, er det et lovkrav, at du udfylder skemaet i enrum sammen med en læge eller sygeplejerske.

 

Du vil blandt andet blive spurgt om tidligere operationer, sygdomme, infektioner, medicin, og andre relevante spørgsmål, hvis du vil donere dit knoglevæv.

 

Blodprøve i forbindelse med knogledonation

 

Den dag du bliver indlagt og skal opereres, vil der blive taget en ekstra blodprøve, ud over de, der er nødvendige for din operation.

 

Denne blodprøve vil blive undersøgt for leverbetændelse type B og C, HIV og syfilis. Dette for at sikre donation af sundt væv.

 

Yderligere oplysninger

 

Du er altid velkommen til at spørge afdelingens læge eller sygeplejerske.

 

Informeret samtykke

 

Hvis du er indforstået med betingelserne og ønsker at donere knoglevæv, skal dette være beskrevet i din journal. Der skal også stå, at du accepterer denne donation.

 

Ønsker du ikke at donere knoglevæv, har det ingen betydning for din operation.

 


 
02.09.2019