Information om transplantation af knoglevæv, PTI

 

 

 

 

Printbar version af folderen.

 

 

Information om knoglevævstransplantation

 

Du skal have foretaget en operation, hvor det eventuelt er nødvendigt at transplantere knoglevæv.

 

Fakta om knoglevæv

 

Knoglevæv leveres fra Vævscentret i Region Sjælland.

 

Knoglevæv stammer fra donorer, som i forbindelse med deres operation har fået fjernet knoglevæv, for eksempel fordi de har fået et kunstigt led. Disse patienter har givet samtykke til, at deres knoglevæv må bruges til andre patienter

 

Disse donor er, bortset fra deres ledsygdom, raske.

 

For at nedsætte risikoen for at overføre smitte ved transplantationen, bliver alle knoglevævsdonorer undersøgt for smitsom leverbetændelse, HIV og syfilis.

 

Der bliver også taget en vævsprøve fra selve knogletransplantatet, for at undersøge evt. bakteriel smitte i forbindelse med udtagning af knoglevæv.

 

Vi har således gjort alt hvad der er muligt for at sikre, at du modtager sundt knoglevæv.

 

Bivirkninger ved transplantation af knoglevæv

 

Risikoen for at blive smittet med leverbetændelse er forsvindende lille. Det samme er risikoen for smitte med HIV.

 

De donorer, der har doneret knoglevævet, er undersøgt for disse infektionssygdomme.

 

Andre muligheder for behandling

 

Der findes ofte andre muligheder for behandling, og det er naturligvis frivilligt om du ønsker knoglevævstransplantation.

 

Yderligere oplysninger

Du er altid velkommen til at spørge afdelingens speciallæge.

 

Informeret samtykke

Hvis du er indforstået med ovenstående og ønsker eventuel behandling med knoglevæv, skal dette være beskrevet i din journal, og der skal også stå, at du accepterer denne behandling.

 


 
02.09.2019