Transfusionsinstruktion, Regional. Akut afhentning af blod, TI

 

 

 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Baggrund
3.2) Placering af køleskabe med 0 RhD neg blod og trombocytter
3.3) Adgangsforhold
3.4) Erytrocytter til livstruende blødning
3.5) Trombocytter til livstruende blødning
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

 

At beskrive den praktiske procedure for akut afhentning af blodkomponenter til en livstruende blødning, uden tid til forudgående henvendelse i blodbanken.

 


 
2) Anvendelsesområde

 

Proceduren er gældende på alle sygehuse og hospitaler i Region Sjælland.


 
3) Fremgangsmåde

 

 


 
3.1) Baggrund

 

I en akut situation, med livstruende blødning hvor blodtransfusion kræves med det samme, kan der hentes 0 RhD neg erytrocytter i blodbankens udleveringskøleskabe, uden forudgående henvendelse i blodbanken.

 

Det er dog meget vigtigt, at blodbanken kontaktes så hurtig som muligt efter afhentningen, dels fordi der ofte skal udleveres mere blod til patienten fx plasma eller kryopræcipitat, men også for at blodbanken straks kan fylde akutberedskabet op igen. Dernæst skal der hurtigst muligt tages blodprøver til blodtype og BAC-test og blodbanken må vide at disse prøver er på vej.

 

Denne instruks bør læses samtidig med, at praktisk træning i afhentning af blod til en livstruende blødning udføres.Træning kan være, at man selv går forbi udleveringsstedet og orienterer sig, eller at egen afdeling koordinere træning.

En træning kan også gennemføres med blodbankens personale som med-instruktør, dette skal dog forudgående aftales med den lokale leder for blodbanken.

 

For nærmer beskrivelse af blodtransfusion ved livstruende blødning, til både børn og voksne, findes information i Transfusionsinstruksen, Regional. Livstruende blødning samt kontrollabel - transfusionsstrategi Dok ID 273404


 
3.2) Placering af køleskabe med 0 RhD neg blod og trombocytter

 

Er den samme placering som de alm. udleveringskøleskabe. Udleveringskøleskabenes nærmere placering er nærmere beskrevet i Transfusionsinstruktion, Regional. Blodkomponenter - Bestilling, afhentning og tilbagelevering Dok ID 273399

 

Beredskabet består af:

 

 • Erytrocytter af blodtype 0 RhD neg
 • Trombocytter 0 RhD Pos

 

(Kryopræcipitat eller plasma eller skal bestilles i blodbanken)


 
3.3) Adgangsforhold

 

Alt blod opbevares aflåst, dette gælder også for blod til akutte formål som livstruende blødning. Der skal derfor ved afhentning altid medbringes personlig ID kort eller en "blod nøgle" (nøgle er kun i Roskilde).

 

ID kort giver adgang til aflåste rum hvor køleskabene står eller direkte til låsen på køleskabene eller trombocytskabene.

På Roskilde sygehus, skal der anvendes en nøgle til køleskabet med erytrocytter og til trombocytskabet. Alle afdelinger i Roskilde har en såkaldt "blodnøgle" til skabene. Hvis man har glemt nøglen, kan man forsøge at ringe på klokken til blodbanken og personalet kan hjælpe, men personalet har vagt fra hjemmet om natten, og kan derfor være fraværende mellem 23.00 og 08.00 om morgenen.


 
3.4) Erytrocytter til livstruende blødning

 

Køleskab:

I køleskabene findes der 2 kurve:

 • En kurv med 4 erytrocytter, der svarer til en SAG-M pakke (eller de 4 komponenter i en akutpakke)
 • En kurv med 1 erytrocytkomponent, beregnet for børn under 6 år dvs. også nyfødte.


Kurvene er mærket med skilte der beskriver deres indhold.

 

 Voksne og børn OVER 6 år

 

 

Børn UNDER 6 år
(Blodkomponenter max 10 dage gamle)

 

 
 

 

Gør følgende:

 

 

 1. Åbn udleveringskøleskabet og find den rette kurv!

 2. Blodkomponenterne i kurven er fastgjort med kabelbindere, som skal klippes op. Frigør den eller de komponenter i kurven, der skal anvendes til patienten (saks findes fastgjort til kurven eller nær ved køleskabet).

 3. Hent kun det antal som patienten skal transfunderes med her og nu!

 4. Forrest på komponenten findes 3 papirer:
  - En kort beskrivelse af proceduren for afhentning (skal med på afd.)
  - En Transfusionsjournal (skal med på afd.)
  - En depotændringsseddel (skal blive i kurven)

  Kort Beskrivelse:

 5. Transfusionsjournalen skal stemples og forblive på komponenten.
  På afdelingen noteres patientens navn og CPR-nr på transfusionsjournalen (evt. ukendt person og erstatnings CPR-nr.). Transfusionsjournalen skal efter transfusion, og senest 48 timer, sendes til den lokale blodbank. HUSK underskrift for opsætning samt kontrol.

 6. Depotændringssedlen skal blive i køleskabet - skriv afdeling der afhenter på sedlen. 
3.5) Trombocytter til livstruende blødning

 

(Der er ikke trombocytter til akut afhentning i KØGE og NÆSTVED, de skal hentes hos personalet i blodbanken)

 

 

Gælder for: Roskilde, Slagelse, Holbæk og Nykøbing F.

Der findes et lille blåt trombocytskab, hvor 1 trombocytkomponent opbevares i bevægelse.

På hylden med trombocytten findes et skilt der indikere, at dette er til LIVSTRUENDE blødning.

 

Komponenten er på samme måde som erytrocytter påsat en transfusionsjournal og en depotændringsseddel.

 

 1. Transfusionsjournalen skal stemples og forblive på komponenten.
  På afdelingen noteres patientens navn og CPR-nr på transfusionsjournalen (evt. ukendt person og erstatnings CPR-nr.). Transfusionsjournalen skal efter transfusion, og senest 48 timer, sendes til Transfusionscentret eller den lokale blodbank. HUSK underskrift for opsætning samt kontrol.

 2. Depotændringssedlen skal blive i køleskabet - skriv afdeling der afhenter på sedlen.


 
4) Ansvarsforhold

 

Det påhviler blodbankens personale at sørge for, at der til enhver tid findes 0 RhD negative erytrocytkomponenter i akutkurvene og trombocytter i trombocytskabene.

 

For at sikre, at der til enhver tid findes blodkomponenter til rådighed, SKAL afhenter, så hurtigt det er muligt og uanset tidspunktet på døgnet, telefonisk informere blodbanken om afhentningen.


 
5) Dokumentation

 

Information om hver enkelt transfusion registreres i blodbankens IT system og transfusionshistorik kan ses i InterInfo. Dokumentationen vil dog først være synlig, når blodbanken har modtaget transfusionsjournalen retur fra afdelingen og transfusionsrapporteret i IT systemet. HUSK derfor at udfylde transfusionsjournalen og send den retur.

 


 
6) Definitioner/Søgeord

 

Ingen


 
7) Referencer

 

Referencedokument Dok ID 252338


 
19.05.2020