M-komponent (immunfiksation);P, KBA

 

Analysen kan kun rekvireres af Hæmatologisk afd.

Kan ikke rekvireres af øvrige rekvirenter uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling.

  

Kvantitetsnummer

28875

SP: NPU28875

Svarafgivelse se "Tolkning"

  

Kortnavn

M-komponent (immunfiksation);P

  

Synonym

M-komponent, Myelomprotein, Paraprotein, immunfixation
  

Analyseforkortelse

M-komp Imm

 

IUPAC

NPU28875 P—M-komponent; arb.k.(proc.; IFE) = ?  

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK ID 548551


Udføres

Udføres 3-4 gange ugentligt på de klinisk biokemiske afdelinger i Slagelse og på Sjællands Universitets Hospital Roskilde.

    

Prøvemateriale

Afhentningsordning: Fuldblod

  

Serum

  

Glastype:

Gelglas (gult). 

   

Mængde:

Min. 2 mL serum eller 5,5 mL blod.


Prøveopbevaring

 Holdbarhed i fuldblod ved

 opbevaring ved stuetemp.

 (20-25 °C)

 1 døgn

 Holdbarhed i plasma/serum

 efter adskillelse

 1 døgn ved 20-25 °C, 7 døgn ved 2-8 °C eller 3 mdr. ved -20 °C

 Forsendelse:

 Roskilde: Afpipetteret serum kan indsendes (SUH: ucentrifugeret tørglas).

 Slagelse: Centrifugeret gelglas eller afpipetteret serum kan indsendes.

 Prøven sendes som Q-mærket post.

 

Referenceinterval  

Ikke påvist

  

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Ved M-komponent (immunfiksation);P anvendes immunfiksationsteknik. Denne analysemetode detekterer M-komponenter og frie lette kæder med større følsomhed end den analysemetode, der anvendes ved rutinemæssig M-komponent undersøgelse (M-komponent;P).

 

Ved klinisk mistanke om AL amyloidose eller anden monoklonal sygdom med lav sekretion bør almindelig M-komponent undersøgelse suppleres med M-komponent (immunfiksation) af serum og urin, hvis M-komponent;P og serum frie lette kæder er normale.

 

Ved spørgsmål om komplet remission skal der udføres immunfiksation, såfremt M-komponenten ikke længere er synlig ved rutinemæssig M-komponent undersøgelse (M-komponent;P). For patienter med tidligere rapporteret M-komponent - og hvor denne M-komponent er kendt af KBA - gentager KBA på eget initiativ M-komponent analysen med immunfiksationsteknik, såfremt den kendte M-komponent ikke længere kan detekteres ved almindelig, rutinemæssig M-komponent undersøgelse.

  

KBA rekvirerer endvidere lejlighedvist analysen i forbindelse med rutinemæssig M-komponent undersøgelse (M-komponent;P), hvor rutinemæssig M-komponent undersøgelse ikke alene kan give en afklaring.

        

Medicinsk baggrund

Se M-komponent;P

    

Tolkning

Svarafgivelse følger "Dansk retningslinje for M-komponent analyser" udarbejdet af DSKB/DMSG. Uanset om M-komponent (immunfiksation);P er bestilt af den kliniske rekvirent eller af KBA, svares analysen "Udført", og analyseresultatet afgives for analysen M-komponent;P.

  

Kilder

Dansk retningslinje for M-komponent analyser, Guidelines DSKB/DMSG 2017

  

Dato

2020-09-15


 
21.09.2020