M-komponent (immunfiksation);U, KBA

 

Analysen kan kun rekvireres af Hæmatologisk afd.

Kan ikke rekvireres af øvrige rekvirenter uden forudgående aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling.

  

Kvantitetsnummer

28906

SP: NPU28906

Svarafgivelse se "Tolkning"

  

Kortnavn

M-komponent (immunfiksation);U

  

Synonym

M-komponent, Myelomprotein, Paraprotein, Bence-Jones, immunfixation
  

Analyseforkortelse

M-komp_U Imm

 

IUPAC

NPU28906 U—M-komponent; arb.k.(proc.; IFE) = ?  

 

Pris

Se venligst prisoversigt, DOK ID 548551


Udføres

Udføres 1-2 gange ugentligt på de klinisk biokemiske afdelinger i Slagelse og på Sjællands Universitets Hospital Roskilde.

    

Prøvemateriale

Urin (morgen, anden koncentreret spot urin eller velblandet døgn-urin)

   

5-10 mL urin i glas med beige prop.

     
Prøveopbevaring

 Holdbarhed 1 døgn ved 20-25 °C, 3 døgn ved 2-8 °C eller 6 mdr. ved -20 °C

 Forsendelse

 Forsendes som Q-mærket post

 Interferens

 Blod i urin kan give falsk positivt resultat. Undgå bundfald.

 

Referenceinterval  

Ikke påvist

  

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Ved M-komponent (immunfiksation);U anvendes immunfiksationsteknik. Denne analysemetode detekterer M-komponenter og frie lette kæder med større følsomhed end agarose-gel-eletroforese alene (M-komponent;U). Desuden anvendes metoden ved typebestemmelse af en urin-M-komponent.

  

Ved klinisk mistanke om AL amyloidose eller anden monoklonal sygdom med lav sekretion bør almindelig M-komponent undersøgelse suppleres med M-komponent (immunfiksation) af serum og urin, hvis M-komponent;P og serum frie lette kæder er normale.

 

Ved spørgsmål om komplet remission skal der udføres immunfiksation af urin, såfremt M-komponenten ikke længere er synlig ved rutinemæssig agarose-gel M-komponent undersøgelse (M-komponent;U).

 

KBA rekvirerer endvidere analysen i forbindelse med rutinemæssig M-komponent undersøgelse (M-komponent;U), hvor det er relevant i forbindelse med screening og typebestemmelse af en M-komponent.

           

Medicinsk baggrund

Se M-komponent;U

    

Tolkning

Svarafgivelse følger "Dansk retningslinje for M-komponent analyser" udarbejdet af DSKB/DMSG. Uanset om M-komponent (immunfiksation);U er bestilt af den kliniske rekvirent eller af KBA, svares analysen "Udført", og analyseresultatet afgives for analysen M-komponent;U.

  

Kilder

M-komponent analyser ved myelomatose, Kliniske retningslinjer/Kræft DMSG 2018

Dansk retningslinje for M-komponent analyser, Guidelines DSKB/DMSG 2017

  

Dato

2020-09-15


 
28.10.2020