Blødning-/tromboserådgivning, SKI

 

 

 

 

 

Blødningsrådgivning:

Klinisk Immunologisk Afdeling i Region Sjælland varetager hele døgnet lægefaglig rådgivning vedrørende patienter med kompliceret blødningsproblematik. Funktionen varetages af blødningsvagten (speciallæge i klinisk immunologi) og omfatter rådgivning om behandling med blodkomponenter og lægemidler med virkning på hæmostasen, herunder hjælp til fortolkning af hæmostaserelaterede analyser (primært trombelastometri (ROTEM) og trombocytaggregometri (Multiplate)), samt rådgivning om reversering af AK-behandling.


 
21.04.2021