Convalescent plasma jf. CCAP - Udlevering og håndtering, TI

 

 

 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Praktisk fremgangsmåde
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

 

Formålet er at beskrive hvordan udlevering og håndtering af hhv. convalescent plasma og saltvand udføres, når patienter er inkluderet i CCAP-studiet.


 
2) Anvendelsesområde

 

Anvendes af ublindet personale involveret i CCAP studiet.


 
3) Fremgangsmåde

 

Efter inklusion i CCAP-studiet og underskrift af samtykkeerklæring randomiseres til enten behandling med convalescent plasma eller placebo.

 

Uanset randomisering udleveres komponent/mærket saltvand fra blodbanken. Ved bestilling oplyses blodbankens personale om, hvilken type komponent patienten skal have - praktisk fremgangsmåde ses i afsnit 3.1.

 

Når ublindet klinisk personale afhenter produkt fra blodbanken medbringes en uigennemsigtig kasse, som produktet transporteres tilbage til medicinrummet i.

Uanset randomisering bør ublindet afhenter vente mindst 20 minutter fra bestilling til afhentning. Dermed kan blindet personale ikke regne randomiseringen ud.

 

Placebo (saltvand) er mærket med en komponentetiket, som er magen til etiketten på convalescent plasma. Placebokomponenten er oprettet i ProSang (blodbankssystemet), der kan udføres elektronisk opsætningskontrol, og reservation/transfusion vil fremgå af transfusionshistorikken i InterInfo.


 
3.1) Praktisk fremgangsmåde

 

Dette afsnit gælder for alle patienter uanset randomisering.

 

OBS: Kun ublindet forsøgspersonale.

Det er vigtigt, at blindet personale IKKE er til stede.

 

Proceduren kræver som udgangspunkt 1 ublindet forsøgspersonale, da der udføres elektronisk opsætningskontrol.

 

Fremgangsmåde - convalescent plasma:

Se Bilag 1 Standard Operating Procedure_SOP_CCP

 

Fremgangsmåde - placebo:

Se Bilag 2 Standard Operating Procedure_SOP_placebo

 

Generelt gælder:

 


 
4) Ansvarsforhold

 

Ublindet personale har ansvar for at:

- medvirke ved randomisering

- bestille korrekte komponenter ved blodbanken

- afhente bestilte komponenter

- fortage volumenreduktion på placebo

- udføre blinding af komponenter

- udføre elektronisk opsætningskontrol

- melde eventuel transfusionskomplikation til blodbanken


 
5) Dokumentation

 

Både transfusion af convalescent plasma og placebo findes logget i blodbankssystemet.


 
6) Definitioner/Søgeord

 
7) Referencer

 

Ikke relevant


 

Bilag:
Bilag 1, SOP_CCP
Bilag 2, SOP_Placebo
16.11.2020