Transfusionsinstruktion, Regional Elektronisk opsætning af blodkomponenter - HJÆLPEGUIDE, TI

 

 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3.0) Tips til scanning
3.1) Fejlmeddelelser ved opsætningskontrol
3.2) Forklaring af problemer og løsninger
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

 

Formålet med denne instruks er, at hjælpe sundhedspersonale, ved problemer med elektronisk opsætning af blodkomponenter, ud fra en guide.

Generel håndtering af elektronisk opsætning kan læses i Transfusionsinstruksen, Elektronisk opsætningskontrol og rapportering af blodkomponenter Dok ID 463366


 
2) Anvendelsesområde

 

Anvendes af sundhedspersonale i Region Sjælland der udfører opsætning af blodkomponenter. 


 
3.0) Tips til scanning

 

 

Delfi-scannern

Delfi-scanner kan scanne i et bredt felt, hvis den holdes langt fra stregkoden, og dette kan blive en fejlkilde.

 

 • Scan derfor tæt på stregkoden og hold gerne scanneren lidt til venstre eller højre for ikke at læse den sidestillet stregkode.
 • Hold eventuelt hånden over den sidestillet stregkode, så denne ikke læses med.

 

Armbånd

Der skal scannes fra en af QR koderne - IKKE fra almindelig stregkode.

 

 • Scan gerne fra en af QR koderne på oversiden eller undersiden af håndledet, Det er for at få QR koden så flad som mulig
 • Hold Delfi-scanneren tæt på QR koden og kontroller, at der kun er aflæst CPRnr. i Patient ID feltet på skærmen.

 

Blodkomponenten

 • Hvis stregkoderne nederst på blodkomponenten er beskadiget, kan tappenummer scannes fra øverste venstre hjørne og komponentkoden midt på komponenten.

 


 
3.1) Fejlmeddelelser ved opsætningskontrol

 

 

Opsætningskontrollen kontrollerer, at der er overensstemmelse mellem patientens transfusionsmedicinske oplysninger (blodtype, BAC-test, BF-test) og reserverede blodkomponenter. Hvis der ikke findes gyldig BAC-test eller BF-test, kan der ikke sættes blod op elektronisk.

Ved opsætningskontrollen rapporteres der direkte til Blodbankens IT system, således at transfusionsjournalen ikke efterfølgende skal sendes til blodbanken og transfusionsrapporteres manuelt, men kan kasseres.

 

Når transfusion lader sig gøre fremkommer et GRØNT flueben. Når transfusionskontrollen IKKE kan gennemføres fremkommer et RØDT STOP skilt. . 

 

 

Eksempel 1

 

  

 

 

Herunder er en liste over de beskeder der kan komme frem på skærmen ved opsætningen:

 

 

Ved gennemførsel af opsætningskontrollen kommer følgende tekst:

 • Blodkomponenten må transfunderes til ovennævnte patient, reservationstiden er ikke udløbet

 

 

Dette forhindrer opsætningskontrollen:

 • Du er nød til at scanne patientens identitet fra armbåndet.
 • Stregkoden skal læses fra blodkomponenten
 • Patienten eller blodkomponenten er ikke i databasen, kontakt blodbanken
 • Reservationstiden er udløbet, kontakt blodbanken
 • Blodkomponenten er IKKE reserveret til patienten, kontakt blodbanken
 • Blodkomponenten er allerede transfusionsrapporteret til patienten

 


 
3.2) Forklaring af problemer og løsninger

 

Når jeg scanner på armbåndet kommer der spørgsmålstegn

 

 • Det betyder at du ikke kan foretage elektronidsk opsætningskontrol og Helpdesk skal kontaktes
  Årsag kan være at EasyScan ikke er etableret på computeren.

Løsning her og nu: Opsæt komponent manuelt og husk at sende den udfyldte
transfusionsjournal til blodbanken. 

 

 

Du er nød til at scanne patientens identitet fra armbåndet

 

 • Har du scannet en QR-kode på armbåndet? (der findes nemlig også alm. stregkode på armbåndet)
  Ja, men den vil ikke tage stregkoden (patientens cpr-nr).
  Prøv at genstarte PC`en.
  Det virker stadig ikke.
 • Prøv med en anden PC og scanner.
  Det hjalp heller ikke.
 • Kontakt Helpdesk. Det er formentlig noget med scannerne eller det program, der styrer dem.


Løsning her og nu:

Opsæt blodet manuelt og husk at sende den udfyldte
transfusionsjournal til blodbanken. 

 

 

Stregkoden skal læse fra blodkomponenten

 

 • Har du eventuelt scannet tappenummeret fra transfusionjournalen ?
  Scan i stedet tappenummeret på blodkomponenten.

 

 

Reservationstiden er udløbet, kontakt blodbanken

 • Blodkomponenten er ikke længere reserveret til patienten og kan ikke sættes op elektronisk

 

Løsning her og nu:

Kontakt blodbanken som kan genreservere komponenten, hvis der stadig findes en gyldig BAC eller BF test.


 

Blodkomponenten er ikke reserveret til denne patient

 

 • Har du kontrolleret at det er det samme navn der står på armbånd og transfusisonjournal?
  Advarslen giver stærk mistanke om, at blodet forsøges opsat til den forkerte patient, eller at der er hentet blod reserveret til en anden patient.
 • Hvis Ja: kontroller om der er overensstemmelse mellem transfusisonjournal og blodkomponentens komponentkode. Det kan være at nederste etiketter er fjernet fra posen, og der scannes på en tidligere stregkode.
 • Hvis der ikke er det - skal komponenten straks afleveres tilbage til blodbanken.
 • Hvis alt ser korrekt ud, og samme melding stadig kommer op, skal komponenten alligevel afleveres tilbage til blodbanken og en ny komponent udleveres til patienten. Blodbanken vil forsøge at udrede fejlen.
 • Hvis der ikke er overensstemmelse af identitets på armbånd og transfusionsjournal - afbryd straks opsætningen!

 

Løsning her og nu:
Ny komponent udleveres til patienten.


 

Patienten eller blodkomponenten er ikke i databasen, kontakt blodbanken

 • Det er vigtigt at der ikke står andre tal i felterne end CPRnr i Patient ID og tappenummeret i felt 1 og komponentkode i felt 2
  Tjek at der ikke står andre tal og bogstaver i felterne, det kan nemlig betyde at scanneren har læst mere end den enkelte stregkode. Slet alle tal i feltet og scan igen. Hold evt. hånden for en sidestillet stregkode så scanneren ikke læser denne kone med.
  Du kan også holde scanneren lidt tættere på, eller lidt til højre eller venstre for stregkoden du vil scanne, for ikke at få sidestillet stregkode med.
 • Har du kontrolleret om det er den rigtige patient du forsøger at sætte blod op til?
  Advarslen kan give mistanke om, at der forsøges opsætning af blod til den forkerte patient
 • Har du kontrolleret om der er gyldig BAC- eller BF-tset på patienten?
  Der kan kun sættes blod op hvis findes en BAC eller BF test på patienten.
 • Hvis der er hentet blod fra 0 RhD neg kurv - kan det ikke sættes op elektronisk.
  Der kan kun udføres elektronisk opsætningskontrol på blodkomponenter som er udleveret fra ProSang. Derfor vil der stå, at komponenten ikke findes. Blodet skal sættes op manuelt med to kontrollanter

 

Løsning her og nu:

Hvis scanneren aflæser forkert, må manuel opsætning udføres.

Alt efter anden årsag må komponenten tilbage til blodbanken og ovenstående må udredes inden der udleveres nyt blod.
0 RhD neg kan udleveres til patienten hvis det haster.


 
4) Ansvarsforhold

 

Sundhedspersonale der opsætter blod skal indberette til Helpdesk eller blodbanken, hvis elektronisk opsætningskontrol ikke virker.

 

Blodbankens personale skal i vides muligt omfang hjæpe/guide sundhedspersonalet eller henvise til Helpdesk.


 
5) Dokumentation

 

Blodbanken registrerer fejlmeldinger og følger op på trends.


 
6) Definitioner/Søgeord

 

Ingen


 
7) Referencer

 

Referencedokument Dok ID 252338


 
26.05.2021