Coronavirus SARS-CoV-2-IgG, KIA

 

 

OBS:

Udføres på patienter tilknyttet Klinik for COVID senfølger (se Indikation).

Kan kun rekvireres af praksis efter særlig aftale med vagthavende læge, KIA

 

Kvantitetsnummer

59149

 

Kortnavn

Coronavirus SARS-CoV-2-IgG;P

 

Synonym

COVID-19
SARS-CoV-2-antistof

 

Analyseforkortelse

SARS-CoV2IgG

 

IUPAC

NPU59149 P—Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

 

Pris

Se venligst Prisoversigt, Dok ID 456619

 

Indikation

Undersøgelse for tilstedeværende antistof mod SARS-CoV-2.

Analysen detekterer antistoffer rettet med virus spike protein.

 

Udføres primært på patienter med senfølger efter COVID-19.

Kan desuden rekvireres på patienter med relevant klinik, eksempelvis patienter som har svært ved at cleare COVID infektion, eller patienter kendt med primær eller sekundær immundefekt.

 

Ved positivt resultat udføres yderligere analyse som detekterer SARS-CoV-2-antistoffer rettet mod nucleocapsid protein fra virus:

SARS-CoV-2 Nukleoprotein-IgG;P

 

Udføres

Udføres dagligt alle hverdage i tidsrummet mellem kl 7-15 i Transfusionscentret, Næstved.

 

Analyser bestilt på patienter uden for ovennævnte ramme eller fra praksis vil ikke blive udført med mindre særlig aftale er indgået.

 

Vagthavende læge kan kontaktes på tlf. 5171 4066.

 

Svartid

Svares indenfor 3 hverdage.

Svar afgives elektronisk hvor dette er muligt, øvrige rekvirenter tilsendes papirsvar.

 

Prøvemateriale

1 EDTA-glas LILLA 6 eller LILLA 4

 

Prøvebehandling

Prøven videresendes ved stuetemperatur (15-300C).

Prøven er holdbar i maks. 24 timer ved stuetemperatur.

Prøven skal ikke forbehandles inden den sendes.

 

Prøven opbevares herefter på køl (2-80C).

Prøveholdbarheden på køl er 7 døgn.

 

Såfremt analyse ikke udføres vil dette fremgå af svaret.

 

Interferens

Der analyseres ikke meget hæmolyserede prøver.

 

Målemetode

CMIA (Chemiluminiscent Microparticle ImmunoAssay)

 

Tolkning

Svaret er en koncentration i intervallet 50 - 40.000 AU/mL

Resultater < 50 mL: NEG

 

Referenceinterval

Resultater < 50 AU/mL skal fortolkes som negativ og kvantitering oplyses derfor ikke.

Resultater >= 50,0 AU/mL: Positiv

 

Ringegrænse

Ikke relevant

 

Detektionsgrænse

LoD (Detektionsgrænse): 6,8 AU/mL

LoQ (Limit of Quatification): 21,0 AU/mL

 

Måleusikkerhed

Maksimal udvidet intermediær usikkerhed (interseriel usikkerhed) for analysen:

Niveau 1 (166 AU/mL): 15,4%

Niveau 2 (602,5 AU/mL): 12,0%

 

Referencer

Anvendes som specificeret i brugsanvisningerne for Abbott Alinity kit for SARS-CoV-2-Ab Quant II.

 

Bemærkning

 

 

Analysen er akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1034 til medicinsk undersøgelse.

 

Ændringslog

Revideret d. 08.04.2021

 


 
13.04.2021