Tocilizumab-Ab;P, KBA

 

Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med læge på Klinisk Biokemisk Afdeling.

 

Kvantitetsnummer

29890

SP: NPU29890

 

Kortnavn

Tocilizumab

 

Synonym

RoActemra antistof, Tocilizumab IgG

 

Analyseforkortelse

Tocilizumab ab


IUPAC

NPU229890 P—Tocilizumab-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Se Prisoversigt Klinisk Biokemi KBA Region Sjælland - INTERNE analyser, DOK ID 548551

 

Udføres

Hver ca. 14. dag

Klinisk Biokemisk Afdeling, Holbæk Sygehus

 

Forventet svartid op til 3 uger efter at prøven er modtaget

 

Prøvemateriale

Serum

 

Glastype:

Serum-gelglas

 

Mængde: minimum 1 ml serum.

 

Prøvebehandling

 

Centrifugeres og afpipetteres inden:

7 dage. Prøven opbevares ved stuetemperatur eller på køl.

Opbevaring efter adskillelse:

7 døgn ved 20 °C, 7 døgn ved 4 °C, 12 måneder ved -20 °C.

Forsendelse:

Kan indsendes som Q-mærket post (stuetemperatur).

Interferens:

Svær Lipæmi, Icterus og Hæmolyse.

 

 

Prøver bør altid tages som en dal-værdi (lige inden næstekommende indgift/dosis af Tocilizumab).

 

Referenceinterval 

 

 Tocilizumab-Ab

 Tolkning

 <5 µg/L

 Negativ

 5-10 µg/L

 Tvivlsom

 >10 µg/L

 Positiv

Kilde: TheraDiag (LisaTracker) og egne data

 

Ringegrænser

Ingen

 

Indikation

Anvendes i forbindelse med monitorering af patienter i behandling RoActemra (Tocilizumab). Bestemmelse af koncentrationen af Tocilizumab-ab kan måles mhp. mulig forklaring af behandlingssvigt og bivirkninger.

 

Medicinsk baggrund

Se LMV for Tocilizumab

 

Tolkning

Antistoffer ses som regel hos patienter som oplever behandlingssvigt, med kan også ses hos pateinter der på prøvetagningstidspunktet er i remission og først senere eventuelt vil udvikle behandlingsvigt. Tilstedeværelse af antistoffer vil som regel være forbundet med lave Tocilizumab koncentrationer, som følge af en øget lægemiddeludskillelse. Hvis der findes antistof mod Tocilizumab bør behandling med Tocilizumab ophøre. For patienter i remission kan medicinpause eller behandlingsskift overvejes.

 

Se desuden: Guide til Terapeutisk lægemiddelmonitorering (TDM) 

 

Dato

2021-02-03

 

 

 Laboratoriemedicinsk vejledning - LMV
Adalimumab;P

22.02.2021