Coronavirus SARS-CoV-2 Nukleoprotein-IgG, KIA

 

 

OBS:

Kan IKKE rekvireres særskilt, se i stedet SARS-CoV-2-IgG

 

Kvantitetsnummer

-

 

Kortnavn

SARS-CoV-2 Nukleoprotein-IgG;P

 

Synonym

COVID-19
SARS-CoV-2-antistof

Nukleocapsid antistof

 

Analyseforkortelse

-

 

IUPAC

NPU59833 P—Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (Nucleoprotein)-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

 

Pris

Se venligst Prisoversigt, Dok ID 456619

 

Indikation

Undersøgelse for tilstedeværende antistof rettet mod SARS-CoV-2 nukleocapsid proteinet.

Udføres når initial, kvantitativ analyse for SARS-CoV-2-IgG er positiv.

 

Antistof rettet mod nukleocapsid proteinet vil kunne findes hos patienter med tidligere infektion, hvorimod patienter, der kun er vaccinerede, udelukkende vil have antistoffer mod spike proteinet. Positivt resultat af SARS-CoV-2 Nukleoprotein-IgG analysen tyder dermed på, at patienten tidligere har været inficeret.

 

Udføres

Udføres dagligt i alle hverdage i tidsrummet mellem kl 7-15 i Transfusionscentret, Næstved

 

Svartid

Svares indenfor 3 hverdage

Svar afgives elektronisk hvor dette er muligt, øvrige rekvirenter tilsendes papirsvar

 

Prøvemateriale

Udføres på glas til SARS-CoV-2-IgG analyse

 

Prøvebehandling

Ikke relevant

 

Interferens

Der analyseres ikke meget hæmolyserede prøver

 

Målemetode

CMIA (Chemiluminiscent Microparticle ImmunoAssay)

 

Tolkning

Negativ: NEG

Positiv: POS

 

Referenceinterval

Ikke relevant

 

Ringegrænse

Ikke relevant

 

Detektionsgrænse

Ikke relevant

 

Måleusikkerhed

Ikke relevant

 

Referencer

Anvendes som specificeret i leverandørens brugsanvisning (Abbott Alinity)

 

Bemærkning

 

 

Analysen er akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 1034 til medicinsk undersøgelse.

 

Ændringslog

Revideret d. 08.04.2021

 

 


 
13.04.2021