Oprettelse af eksterne brugere til POCT udstyr på SUH, SKB

 
 

 

 

 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Arbejdsgang
3.2) Tildelte certifikaters adgangsområde og gyldighed
3.3) Nedbrud, Service, Fejl og back-up
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål
At beskrive proceduren for oprettelse af brugere fra sengeafdelinger og ambulatorier til POCT udstyr på SUH.
 
2) Anvendelsesområde

Sengeafdelinger og ambulatorier på Sjællands Universitetshospital.


 
3) Fremgangsmåde

Instruksen omhandler oprettelse af brugere til POCT udstyr, der er indkøbt i samarbejde med Klinisk Biokemisk Afdeling jf. samarbejdsaftale med den enkelte afdeling.

 

 • Blodsukkerapparat - AccuChek Inform II
 • INR-apparat - CoaguChek Pro II
 • Urinapparat - Clinitek Status+
 • HbA1C udstyr - DCA Vantage System
 • Blodgas udstyr - ABL90 og ABL800
 
3.1) Arbejdsgang
 1. Apparatur ansvarlig på sengeafdeling/ambulatorie underviser nyt personale i korrekt brug af det ønskede udstyr.
 2. Apparaturansvarlig udfylder kompetenceskema med letlæselig skrift og sender det til lokal KBA via mail KOE-KBA-POCT eller ROS-KBA-POCT
 3. Lokal KBA tilstræber inden for en uge at oprette nye personaler til de ønskede udstyr.
 4. Lokal KBA sender en mail til nyoprettede brugere, når de er klar til brug.
 5. Nye brugere laver selv en stregkode med personlige outlook initialer i linneddepot. Denne skal anvendes til at logge på udstyr med, efter brugeroprettelse på KBA.
 6. Sengeafdeling/ambulatorie er selv ansvarlig for registrering af ny kompetence hos egne medarbejdere. KBA gemmer IKKE kompetenceskema.
 
3.2) Tildelte certifikaters adgangsområde og gyldighed

Ved brugeroprettelse på KBA tildeles hver enkelt bruger et certifikat til den enkelte udstyrstype, der giver brugsret på udvalgt udstyr.

 

 Udstyr Adgangsområde Holdbarhed
 Blodsukker apparat Alle udstyr på hele SUH 3 år fra oprettelsesdato
 INR apparat Lokal afdelings eget udstyr 3 år fra oprettelsesdato
 Urin apparat Lokal afdelings eget udstyr, og nærmeste afdelings udstyr kan anvendes som back up. 10 år fra oprettelsesdato
 HbA1C Lokal afdelings eget udstyr 10 år fra oprettelsesdato
 Blodgas

Køge: Alle afdelingers udstyr 

Roskilde: Egen afdelings udstyr

 Til fratrædelse i Region.

 
3.3) Nedbrud, Service, Fejl og back-up

Hvis der er problemer med brugeres tilgang til POCT udstyr, eller POCT udstyr kontaktes lokal KBA.

 


 
4) Ansvarsforhold

Den apparaturansvarlige kliniker, der forestår oplæring i POCT udstyr, har pligt til at anvende og følge denne instruks.

 

Faglig ansvarlig for dokumentet, har i samarbejde med POCT gruppeledelsen på SUH ansvaret for at ajourføre instruksen.

 

Alle ansatte har pligt til at påtale eventuelle fejl og fremkomme med eventuelle forbedringsforslag til dette dokument vha. feed-back funktionen i D4.


 
5) Dokumentation

Kompetenceskemaer kasseres efter oprettelse på KBA, og stamafdeling er selv ansvarlig for registrering af oplæring i relevante POCT udstyr. 


 
6) Definitioner/Søgeord

Ingen


 
7) Referencer

Ingen

 


 

Bilag:
Kompetenceskema ekstern bruger POCT
23.06.2021